Person

Lynn Rudholm

Bibliotekarie

  • HT-biblioteken

Kontaktinformation

E-post lynn.rudholmhtbibl.luse

Telefon 046–222 79 47 (SOL)

Rum SOL:B112

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20 (SOL)

Jag är bibliotekarie vid HT-biblioteken, där jag ingår i arbetsgrupperna för katalogisering och fjärrlån.

Lynn Rudholm

Bibliotekarie

  • HT-biblioteken

Kontaktinformation

E-post lynn.rudholmhtbibl.luse

Telefon 046–222 79 47 (SOL)

Rum SOL:B112

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20 (SOL)

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2020-06-23