Skriva

Att känna till vilka förväntningar och krav som finns på en akademisk text, gällande stil, struktur och vetenskaplighet,  kommer att hjälpa dig i din skrivprocess. Vetenskaplig text kan variera beroende på stil, tradition och ämne, men det är viktigt att ha en grundläggande förståelse för vad som gör en text vetenskaplig.

När du skriver en uppsats eller en annan typ av akademisk text finns det krav på att du inte påstår saker utan grund. Därför baserar du ditt arbete på vad andra tidigare har kommit fram till, genom att exempelvis hänvisa till en artikel eller bok författad av en forskare inom området. Det är viktigt att på ett tydligt sätt skilja mellan dina egna tankar och resonemang och vad någon annan har kommit fram till. Det är en del av vad som kallas akademisk hederlighet, att du ger erkännande åt den forskare som kommit fram till det du nämner i din text, och att du inte låtsas som om det vore ditt eget arbete. Annars finns det en risk att du plagierar, vilket inte är tillåtet. Mer om hur du undviker detta finns på våra sidor om plagiering och om att referera korrekt.

En uppsats ska följa en viss struktur och innehålla särskilda delar för att den ska betraktas som akademisk. Kraven kan skilja sig åt mellan olika ämnen, så följ de anvisningar som du får av din lärare. När du skriver akademisk text bör du tänka på att texten ska vara välstrukturerad, alltså att uppsatsens innehåll ska vara uppdelat på ett sätt som är tydligt för läsaren. Med andra ord ska uppsatsen vara tydligt disponerad. Vissa uppsatser har därför ett kapitel i början av uppsatsen kallat disposition, som beskriver hur uppsatsen är uppbyggd. I dag ska de flesta uppsatser, oavsett om de är skrivna på svenska eller engelska, föregås av ett abstrakt, en sammanfattning. Andra vanliga delar i uppsatser är innehållsförteckning, inledning, tidigare forskning, metod och material, resultat, diskussion och referenslista.

När du skriver en uppsats bör du bara ta med det som är relevant för just det du ska undersöka. Var resonerande i din text och motivera gärna till exempel varför en viss tidigare forskning är viktig för din undersökning, varför du valt just den metoden eller varför du tycker att resultatet av din undersökning motsäger vad en annan forskare har kommit fram till tidigare. Använd dig gärna av exempel när du argumenterar för att stödja ditt resonemang, såsom citat från intervjuer (om du har gjort sådana i din undersökning) eller citat ur källtexter (om du har gjort en textanalys). Tabeller och diagram kan också vara bra sätt att tydliggöra och presentera vad du har kommit fram till.

Undvik att använda talspråk utan försök att använda korrekt skriftspråk och läs noga igenom den text du har skrivit för att upptäcka eventuella stavfel eller meningar som kan formuleras bättre. Alla datorer på HT-biblioteken är utrustade med rättstavningsprogrammen Stava Rex (för svensk text) och Spell Right (för engelsk text). Du kan också ladda ner de programmen till din egen dator via Lunds universitets studentsidor.

Det finns mycket hjälp att få i sitt uppsatsskrivande, både online:

och på plats:

  • Studieverkstaden erbjuder både läs- och skrivhandledning och hjälp för den som tycker det är svårt att tala inför grupper.
  • Om du behöver hjälp med dina referenser eller litteratursökningar kan du alltid boka en bibliotekarie.

Tidigare studentuppsatser från Lunds universitet hittar du i LUP Student Papers. Dessa, samt uppsatser från andra svenska universitet hittar du i LIBRIS uppsök.

När din uppsats är färdig kan du även själv publicera den i LUP Student Papers, hur du går tillväga för att göra detta kan du läsa mer om på vår sida om publicering av studentuppsatser.

Bärbar dator, skrivpapper och penna
Foto: Engin Akyurt, CC0.

Studieverkstaden

Behöver du stöd i ditt skrivande kan du alltid vända dig till Studieverkstaden.

Introduktionsfilm

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek har gjort en film om akademiskt skrivande.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2023-01-16