Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för www.htbibl.lu.se

HT-biblioteken vid Lunds universitet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.htbibl.lu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.htbibl.lu.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss: webbadminhtbibl.luse

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på webbadminhtbibl.luse så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • CSS-formulär används inte i alla element och uppfyller inte 1.3.1. som säger "Ange i kod vad sidans olika delar har för roll".
  • Vissa symboler som ligger i ramverket har ingen alt-text och uppfyller inte 1.1.1 som säger "Beskriv med text allt innehåll som inte är text".
  • En del iframe-element saknar title. Fält för title i iframe-elementet saknas i nuläget i webbverktyget.
  • Vissa rubriker har fått fel rubriknivå enligt den hierarkiska strukturen (H1, H2, H3 osv.)
  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. WCAG 1.4.3 (AA)
  • En del länkar uppfyller inte kravet på tydlighet. WCAG 2.4.4 (A)
  • Det finns länkade filmer som saknar textning. WCAG 1.2.2 (A)
  • Det finns kartor på webbplatsen som är avsedda att användas för navigering saknar alternativ lägesinformation. WCAG 1.1.1 (A).
  • Kontrasten mellan bakgrundfärg ör "läs mer"-länk är dålig på vissa puffar - detta håller på att åtgärdas.

Vi har nyligen implementerat nya webbmallar och har ambitionen att under hösten 2020 se över eventuella brister i tillgänglighet och åtgärda kända tillgänglighetsproblem så snart som möjligt.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av htbibl.lu.se. Vi har använt webbläsartillägget WAVE Web Accessibility Evaluation Tool vid utvärderingen. Senaste bedömningen gjordes den 16 september 2020. 

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2020-11-02