lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Låna

För att kunna låna vid HT-biblioteken och de andra 23 biblioteken vid Lunds universitet behöver du som är student eller anställd vid universitetet aktivera ditt LU-kort som lånekort. Är du inte student eller personal kan du få ett särskilt lånekort. Lånekortet gäller på alla bibliotek vid Lunds universitet.

  • Hur du går tillväga för att skaffa ett lånekort eller aktivera ditt LU-kort som lånekort, samt vilka villkor som gäller för lån vid biblioteken vid Lunds universitet, kan du läsa mer om under rubriken Lånekort och lånevillkor.
  • Om du vill veta om och hur länge du får låna våra olika typer av böcker och tidskrifter hittar du mer information under Lånetid. Där kan du också läsa mer om förseningsavgifter.
  • Hämta och återlämna ger dig information om hur och var du kan hämta och lämna böckerna du har lånat eller beställt hos oss.
  • När det gäller kursböcker gäller ett par specialregler jämfört med annan litteratur du kan låna hos oss. Mer information hittar du på sidan Kursböcker.
  • Om du är aktiv student eller anställd på HT-fakulteterna kan beställa ett fjärrlån om du behöver låna böcker eller få tag på artiklar som inte finns på något av biblioteken vid Lunds universitet. Ett fjärrlån beställs från ett bibliotek i eller utanför Norden. Villkoren för fjärrlån och hur du går tillväga hittar du under rubriken Fjärrlån.
  • Om du läser en distanskurs på SOL eller LUX och inte bor i trakten, kan du få din kurslitteratur hemskickad. Mer information hittar du under Lån för distansstudenter.
  • Om du som student eller anställd på HT-fakulteterna har behov av att låna talböcker kan du läsa mer om detta under Läs- och skrivstöd.