Låna

man som kollar sin klocka

Förseningsavgifter återinförs

Biblioteken vid Lunds universitet återgår till normala lånerutiner den 15 september 2021. Som en av Corona-anpassningarna stängdes uppräkningen av förseningsavgifter av den 19 mars 2020 för lånat material som återlämnas för sent. Detta gjordes för att undvika att smittbärare eller sjuka i karantän skulle behöva komma till biblioteket för att återlämna böcker. Från och med 15 september kommer förseningsavgifter åter att genereras på avgiftsbelagt material som inte återlämnas i tid. Vi kommer också att återgå till fem omlån på det material som tillfälligt under perioden haft elva.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2021-09-07