lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Lånetid

Hur länge du får en ha bok styrs av vilken typ av bok du lånat; kursbok, långtidslån eller fjärrlån.

  • Lånetiden för kursböcker är 14 dagar. På dessa böcker är det en förseningsavgift om tio kronor per dag och bok.
  • Lånetiden för övrig litteratur är 28 dagar. Lånas om automatiskt om det inte är någon kö. Studenter och allmänhet fem automatiska omlån. Forskare/lärare/doktorander tolv automatiska omlån.
  • Lånetiden för DVD är sju dagar.
  • Tidskrifter och referensböcker kan läsas på plats i biblioteket men lånas inte ut.
  • Lånetiden på fjärrlån följer det långivande bibliotekets regler.

Förnya lån

Kursböcker kan förnyas högst 10 gånger om ingen annan står i kö för boken. Du kan själv förnya dina lån genom att logga in på Mitt konto i vår bibliotekskatalog LUBcat. Övriga böcker måste du ta till biblioteket och visa upp för en ny låneperiod. Vill du förnya ett fjärrlån, gå till Förnya fjärrlån och fyll i formuläret.

Förseningsavgifter och fakturor

För kursböcker som återlämnas för sent tar biblioteket ut en avgift på tio kronor per bok och dag (med undantag för sön- eller helgdag). Om du har en avgift till biblioteket på 100 kronor eller mer spärras du för ytterligare lån och omlån. Du måste betala dina förseningsavgifter på det bibliotek som äger den försenade boken.

Om du har skadat, tappat bort eller av andra skäl inte kan återlämna lånad bok, skickar biblioteket en faktura på nyanskaffningspriset och en hanteringsavgift på 300 kronor. Du får först ett brev med en fakturavarning och har sju dagar på dig att lämna boken från det datum brevet är skickat. Därefter måste alltid hanteringsavgiften betalas även om boken återlämnas.

Har du frågor angående förseningsavgifter eller fakturor kontakta oss.

SOL-biblioteket: Kristina Nilsson, kristina.nilssonhtbibl.luse, 046-222 32 21

LUX-biblioteket: Jenny Hallström, jenny.hallstromhtbibl.luse, 046-222 90 34

Asienbiblioteket: Carina Enestarre, carina.enestarrehtbibl.luse, 046-222 03 58