Referera

Att referera innebär att du i din text visar var du har hämtat den information du använder. All forskning bygger på tidigare arbete av forskare och genom att du använder korrekta referenser visar du hur ditt arbete relaterar och bidrar till kunskapsproduktionen inom ämnet.

Det är viktigt att du använderkorrekta referenser när du skriver en text, det vill säga att du tydligt hänvisar till dina källor. När du refererar underbygger du dina argument och resonemang, vilket skapar trovärdighet. Genom tydliga hänvisningar hjälper du också den som vill läsa mer om ditt ämne. En annan aspekt av att referera korrekt är att du upplyser läsaren om vilka som är dina egna resonemang och vilka som kommer från andra. Om du använder en annan persons idéer, utan att referera, räknas det som plagiering, vilket inte är tillåtet.

Du kan hänvisa till andras verk genom att parafrasera/summera eller citera. När du parafraserar eller summerar formulerar du din egen tolkning av källan och när du citerar återger du istället ordagrant vad någon annan sagt eller skrivit (inklusive tecken och eventuella stavfel).

Du parafraserar och summerar löpande i din brödtext och det är viktigt att du tydligt markerar vad som är andras idéer och vad som är dina egna. Du gör det genom ange en referens till källan och genom att använda så kallade referatmarkörer, så som:

 • Författaren hävdar att...
 • X menar att... 

Glöm inte att inkludera källan i din referenslista i slutet av ditt arbete.

Citat kan vara användbara när du vill lyfta fram något speciellt, till exempel en träffande formulering eller ett anmärkningsvärt uttalande. Det finns olika sätt att skriva citat på, beroende på hur långa de är och vilket referenssystem du använder. Du måste ange käll- och sidhänvisning vid alla citat och källan ska även finnas med i referenslistan i slutet av din text.

I en vetenskaplig text refererar du till dina informationskällor, både i den löpande texten och i en referenslista i slutet av uppsatsen. Det finns många olika sätt att referera på, vissa kräver till exempel hänvisningar i en fotnot medan andra sätter hänvisningen inom parentes.

Oavsett vilket referenssystem du använder är det viktigt att du är konsekvent och refererar på samma sätt genom hela arbetet. Vilket referenssystem som ska användas kan skilja sig åt mellan olika ämnen och kurser. Det är därför viktigt att du följer de anvisningar som du får av din lärare eller handledare.

Hos olika bibliotek i världen har det skapats guider till de vanligaste referenssystemen. Där hittar du ofta även information om hur du refererar till andra källor än akademiska texter, t.ex. Youtube-videor eller sociala medier. Här är några exempel:

Med hjälp av ett referenshanteringsprogram kan du samla och strukturera olika källor som du använder i dina vetenskapliga arbeten. Du laddar enkelt ner information om källan från till exempel kataloger, databaser och webbsidor. Informationen importerar du sedan i Word eller andra ordbehandlingsprogram, och skapar på så vis färdiga citat och källförteckningar.

Lunds universitet har licens på ett referenshanteringsprogram:

LIBRIS och LUBsearch ger möjlighet att skapa och spara referenser enligt ett antal referenssystem. Kolla noga att interpunktionen stämmer överens med hur du har gjort med dina övriga referenser, speciellt när du hämtar referensen i LUBsearch.

LIBRIS

 • Sök upp titeln
 • Klicka på Skapa referens under titelinformationen
 • Välj ditt referenssystem
 • Kopiera referensen och klistra in den i ditt dokument

LUBsearch

 • Sök upp titeln
 • Klicka på den
 • Välj Cite i högermenyn
 • Välj ditt referenssystem
 • Kopiera referensen och klistra in den i ditt dokument

Introduktionsfilm

En film om varför du ska referera från Lunds universitets MOOC om akademiskt skrivande.

Introduktionskurs till EndNote

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2024-02-15