lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Lån för distansstudenter

Om du är antagen till en distanskurs vid humanistiska och teologiska fakulteterna och av olika skäl inte kan besöka oss på plats kan du ändå utnyttja bibliotekets tjänster.

Med ditt studentkonto når du alla e-böcker, e-tidskrifter och databaser, som biblioteken vid Lunds universitets prenumererar på, hemifrån. Biblioteken vid Lunds universitets elektroniska resurser är samlade i det gemensamma söksystemet LUBsearch, som du kan logga in i med ditt Studentkonto. Användarnamn och lösenord skickas till dig när du har registrerat dig vid Lunds universitet.

Se flikarna nedan för information om hur du går tillväga för att få tryckt kurslitteratur hemskickad som distanslån.

Lånekort

Har du inte redan lånekort vid något av biblioteken vid Lunds universitet, registrera ett lånekonto i LUBcat och skicka sedan e-post till: 

distanshtbibl.luse

Ange namn, personnummer, adress, e-postadress samt vilken kurs du läser (ange kurskod). För att få låna material från biblioteken vid Lunds universitet gäller våra gemensamma lånevillkor (PDF).

Låna

När ditt lånekort har skapats, kan du få litteratur hemskickad under förutsättning att den är till hemlån. Denna service gäller till länder inom Skandinavien. Det går bra att beställa både kurslitteratur och annan litteratur från HT-bibliotekens samlingar. Referensböcker och tidskrifter är exempel på sådant material som ingen kan låna hem. Lånetiden på kurslitteratur är 14 dagar plus tre extra dagar för postgången. Övrig litteratur får du låna i minst 4 veckor och max sex månader.

Observera att du står för portokostnaderna när du skickar tillbaka boken. Skickar du tillbaka kurslitteraturen för sent tillkommer en förseningsavgift på 10 kr/dag och bok.

Våra böcker hittar du i bibliotekskatalogen LUBcat. När du har letat upp vad du önskar och förvissat dig om att materialet är tillgängligt skickar du e-post till distanshtbibl.luse. Ange författare och titel samt om du önskar en viss upplaga.

Om du har möjlighet att använda något av biblioteken vid Lunds universitet, till exempel i Malmö eller Helsingborg, behöver du inte göra distanslån, utan kan beställa böcker direkt i LUBcat till valfritt bibliotek.

Om en bok du önskar är utlånad och du vill köa på den så meddelar du detta på e-postadressen distanshtbibl.luse.

Förnya lån

Du kan själv förlänga lånetiden på kursböcker via LUBcat om ingen står i kö.

Återlämna lån

Böcker som du har lånat på distans återlämnar du genom att skicka dem till LUX-biblioteket. För paket som väger under 2 kg använder du adressen nedan:

Lunds universitet
LUX-biblioteket
Box 192
221 00 Lund
Sverige

För paket som väger över 2 kg använder du följande adress:

Lunds universitet
LUX-biblioteket
Helgonavägen 3 (Entré D)
223 62 Lund
Sverige

Välkommen att kontakta oss!