lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Lånekort och lånevillkor

För att kunna låna vid HT-biblioteken behöver du som är student eller anställd vid Lund universitet aktivera ditt LU-kort som lånekort. Lånekortet är gemensamt för alla bibliotek vid Lunds universitet.

Lånekort

För att kunna låna på biblioteken som student eller anställd behöver du gå igenom tre steg:

1. Skaffa LU-kort

Ditt LU-kort fungerar som lånehandling, skaffa LU-kort här.

Du som inte är student eller anställd vid Lunds universitet kan ändå få ett lånekort vid något av Lunds universitets bibliotek. Du måste ha ett svenskt personnummer, vara bosatt i Sverige och ha fyllt 18 år.

2. Registrera lånekonto

Innan du kan använda ditt LU-kort som lånehandling behöver du registrera ett lånekonto i LUBcat. Gå sedan till något av biblioteken vid Lunds universitet för att aktivera ditt LU-kort.

Kom ihåg att ta med giltig fotolegitimation när du går till biblioteket. Vänligen notera att LU-kortet inte räknas som giltig fotolegitimation.

3. Gå till ett av våra bibliotek

På biblioteket aktiveras ditt lånekonto och du är sedan redo att börja låna. Du behöver visa giltig fotolegitimation vid aktiveringstillfället, LU-kortet räknas inte som giltig legitimation.

Ibland gäller andra regler:

Allmänhet

Du som inte är student eller anställd vid Lunds universitet kan ändå få ett lånekort vid något av Lunds universitets bibliotek. Du måste ha ett svenskt personnummer, vara bosatt i Sverige och ha fyllt 18 år.

Besök ett av våra bibliotek och ta med dig giltig fotolegitimation.

Gästforskare

Gästforskare med anställning på Lunds universitet måste, förutom giltig fotolegitimation, visa upp ett intyg på sin anställning.

Utbytesstudent

Är du utbytesstudent måste du, förutom giltig fotolegitimation, visa upp Letter of acceptance, ditt formella intyg på att du är antagen vid Lunds universitet.

Övriga

Om du inte har svenskt person- eller samordningsnummer och inte heller är gäststudent eller gästforskare behöver du utöver giltig fotolegitimation även ta med dig en ifylld borgensförbindelse (PDF), samt din borgenär, som i sin tur måste kunna legitimera sig. Borgenären måste ha fyllt 18 år och vara bosatt i Sverige, och får inte vara anställd vid något av biblioteken vid Lunds universitet.

Börja låna

För att låna i våra automater, som finns på SOL- och LUX-biblioteket, behöver du ditt LU-kort, eller lånekort, samt din PIN-kod. Om du glömt PIN-koden till ditt LU-kort hittar du den genom att logga in med ditt Student- eller Lucatkonto. På Asienbiblioteket kan du endast låna i biblioteksdisken.

När du skickar in din ansökan om lånekonto godkänner du och förbinder dig att följa våra gemensamma lånevillkor. Lånevillkoren är fastställda av Biblioteksstyrelsen och godkända av universitetets juridiska enhet.

Lånevillkor

  • Lånehandling/lånekortet måste alltid kunna uppvisas vid lån.
  • Du måste själv notera återlämningsdatum. Du kan inte förlita dig på påminnelser från biblioteket, utan ansvarar själv för att lånat material återlämnas i tid.
  • Du riskerar förseningsavgifter om du inte återlämnar materialet i tid.
  • Förseningsavgiften för kursböcker är 10 kronor per bok och dag.
  • Har du en avgift på 100 kronor eller mer spärras ditt lånekort vid samtliga av Lunds universitets bibliotek, till dess att du har betalat dina förseningsavgifter.
  • Du är ansvarig för de lån som görs med ditt lånekort. Om du förlorar ditt kort ska du anmäla det till biblioteket så att kortet kan spärras.
  • Du är skyldig att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade.
  • Dina personuppgifter lagras i ett offentligt register, men dina lån är alltid hemliga.

Fullständiga låneregler. (PDF)