lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Lånekort och lånevillkor

För att kunna låna vid HT-biblioteken behöver du som är student eller anställd vid Lund universitet aktivera ditt LU-kort som lånekort. Lånekortet är gemensamt för alla bibliotek vid Lunds universitet.

Lånekort

För att kunna låna på biblioteken som student eller anställd behöver du gå igenom tre steg:

1. Skaffa LU-kort

Ditt LU-kort fungerar som lånehandling, skaffa LU-kort här.

Du som inte är student eller anställd vid Lunds universitet kan ändå få ett lånekort vid något av Lunds universitets bibliotek. Du måste ha ett svenskt personnummer, vara bosatt i Sverige och ha fyllt 18 år.

2. Registrera lånekonto

Innan du kan använda ditt LU-kort som lånehandling behöver du registrera ett lånekonto i LUBcat. Gå sedan till något av biblioteken vid Lunds universitet för att aktivera ditt LU-kort.

Kom ihåg att ta med giltig fotolegitimation när du går till biblioteket. Vänligen notera att LU-kortet inte räknas som giltig fotolegitimation.

3. Gå till ett av våra bibliotek

På biblioteket aktiveras ditt lånekonto och du är sedan redo att börja låna. Du behöver visa giltig fotolegitimation vid aktiveringstillfället, LU-kortet räknas inte som giltig legitimation.

Ibland gäller andra regler: