lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Våra samlingar

HT-biblioteken har samlingar inom humaniora och teologi. Det mesta finns tillgängligt på våra öppna hyllor på SOL- och LUX-biblioteket eller elektroniskt via LUBsearch, men vi har också samlingar i magasin och specialsamlingar.

Kursböcker

All kurslitteratur som finns inom HT-biblioteken är placerad på kursbokshyllorna i LUX-biblioteket och SOL-biblioteket. En del kursböcker i våra samlingar finns också som e-böcker.

Monografier

Monografier (böcker) är placerade ämnesvis i LUX-biblioteket och SOL-biblioteket enligt bibliotekens hylluppställningssystem. I våra samlingar finns också många e-böcker.

Läs mer om hylluppställningen för SOL och LUX-biblioteken.

Läs mer om böcker och e-böcker här.

Referensavdelning (REF)

Vi har en referensavdelning på både LUX-biblioteket och SOL-biblioteket. I dessa hittar du framförallt olika lexikon, uppslagsverk och handböcker inom våra ämnesområden. Referensverken får inte lånas hem utan är endast till för att använda i respektive biblioteket. På LUX-biblioteket finns även referensverk, som ej kan lånas hem, på andra hyllor.

Tidskrifter

HT-biblioteken prenumererar på både tryckta tidskrifter och elektroniska tidskrifter. De senaste numren av våra tryckta tidskrifter finns tillgängliga på LUX-bibliotekets respektive SOL-bibliotekets tidskriftsavdelningar. De tidskrifter som finns tillgängliga elektroniskt är sökbara via ePublications. Här hittar du mer information om våra tidskrifter.

Magasin

På SOL-biblioteket har vi samlingar av monografier och tidskrifter i vårt magasin. Det som finns i magasin kan beställas genom LUBcat och hämtas efter klockan 12.00 nästkommande vardag.

Databaser

I våra samlingar ingår ett antal databaser med innehåll inom humaniora och teologi, såväl som ämnesöverskridande innehåll. Läs mer om databaser här.

Specialsamlingar

HT-biblioteken har ett antal specialsamlingar inom humaniora och teologi. Du hittar mer information om dem i högermenyn.