Våra samlingar

På HT-biblioteken hittar du böcker och tidskrifter inom i första hand områdena humaniora och teologi. Det mesta finns tillgängligt på våra öppna hyllor på Asien-, LUX- och SOL-biblioteket eller elektroniskt via LUBsearch, men vi har också böcker och tidskrifter i magasin och specialsamlingar.

Kursböcker

All kurslitteratur som finns inom HT-biblioteken är placerad på kursbokshyllorna i Asien-, LUX- och SOL-biblioteket. En del kursböcker i våra samlingar finns också som e-böcker.

Monografier

Monografier (böcker) är placerade ämnesvis i Asien-, LUX- och SOL-biblioteket enligt bibliotekens hylluppställningssystem. I våra samlingar finns också många e-böcker.

Hylluppställningen för Asien-, LUX- och SOL-biblioteket
Om böcker och e-böcker

Referensavdelning (REF)

Vi har en referensavdelning på både LUX-biblioteket och SOL-biblioteket. I dessa hittar du framförallt olika uppslagsverk som ordböcker och encyklopedier inom våra ämnesområden. Referensverken får inte lånas hem utan är endast till för att användas i respektive bibliotek. På LUX-biblioteket finns även böcker som inte kan lånas hem på andra hyllor. På Asienbiblioteket står referensböckerna bland övriga böcker. Referensböckerna känns igen på sina röda etiketter på ryggarna.

Tidskrifter

HT-biblioteken prenumererar på både tryckta tidskrifter och elektroniska tidskrifter. De senaste numren av våra tryckta tidskrifter finns tillgängliga på Asien-, LUX- respektive SOL-bibliotekets tidskriftsavdelningar. De tidskrifter som finns tillgängliga elektroniskt är sökbara via LUBsearch ePublications.

Om våra tidskrifter

Magasin

På Asien- och SOL-biblioteket har vi samlingar av monografier och tidskrifter placerade i magasin. Det som finns i magasin kan du beställa genom LUBcat. På SOL-biblioteket hämtar du beställningarna efter klockan 12:00 nästkommande vardag. På Asienbiblioteket kan du kontakta personalen för besked om hämtningstid. 

Databaser

I våra samlingar ingår ett antal databaser med innehåll inom humaniora, teologi och samhällsvetenskap, såväl som ämnesöverskridande innehåll.

Om våra databaser

Specialsamlingar

HT-biblioteken har ett antal specialsamlingar inom våra ämnen.

Karta över LUX-biblioteket

Hitta till rätt hylla i biblioteket.

Karta över SOL-biblioteket

Hitta till rätt hylla i biblioteket.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2023-01-10