Upphovsrätt

Den svenska upphovsrättslagen (URL 1960:729) ger skaparen till ett verk rätt att bestämma hur det används. Lagen omfattar både litterära verk, så som romaner, artiklar och översättningar av dessa, och konstnärliga verk, som exempelvis musik, fotografier och datorprogram. Detta gäller även verk som publicerats eller gjorts tillgängliga på internet.

Enligt den svenska upphovsrättslagen är ett verk per automatik skyddat till och med 70 år efter upphovspersonens död. Skyddet innebär dels en ekonomisk rätt, att få ersättning om verket används, och dels en ideell rätt, att bli namngiven om verket används. Om du vill använda ett material som någon annan skapat i exempelvis din presentation eller uppsats, tänk på att du ofta har en skyldighet att få verkets upphovsrättsinnehavares tillåtelse först.

Undantag

Det finns undantag i upphovsrättslagen. Det är till exempel tillåtet att kopiera offentliggjorda verk för privat bruk och att citera andras verk. Den ideella rätten gäller dock alltid, vilket innebär att man måste ange källan när man citerar.

Högskoleavtalet med Bonus Copyright Access

Material som biblioteket köper in omfattas också av upphovsrättslagen. Ofta regleras hur man får använda materialet genom särskilda avtal, exempelvis genom licenser för elektroniska resurser som universitetets bibliotek tecknar. Som student omfattas du även av Lunds universitets kopieringsavtal med Bonus Copyright Access (PDF, öppnas i ny flik). Det innebär bland annat att det är tillåtet för studenter och lärare att kopiera och dela ut begränsade delar av ett verk, eller lägga ut dem på till exempel en undervisningsplattform.

Mer om Högskoleavtalet på Bonus hemsida (PDF, öppnas i ny flik)

Creative Commons

Det finns också alternativa avtal för att göra det möjligt att använda och dela verk, så som Creative Commons-licenser. En upphovsperson kan genom att använda sig av en Creative Commons-licens göra det tillåtet att kopiera, sprida eller använda hens verk.  

Om Creative Commons

Har du frågor om upphovsrätt kan du kontakta oss på HT-biblioteken.

Introduktionsfilm

Internetstiftelsen om upphovsrätt

Film om Creative Commons

Internetstiftelsen om CC-licenser

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2021-11-15