lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kontakt

Välkommen till HT-biblioteken!
Har du frågor? Kontakta oss gärna så hjälper vi dig.

HT-biblioteksentréer

Foto: Carina Enestarre & Anja Hoppe

Söker du en viss person som arbetar på HT-biblioteken hittar du personen under Personal. Där ser du vad vi arbetar med och vilka ämnen vi ansvarar för.

Har du en fråga som gäller en specifik tjänst, når du oss enklast genom:

Fjärrlån
Asienbiblioteket: asienhtbibl.luse
LUX-biblioteket: ILL.Lux@htbibl.lu.se
SOL-biblioteket: ILL.Lsol@htbibl.lu.se

Forskningsstöd: forskningsstodhtbibl.luse

Förvärv
Asienbiblioteket: forvarv.sol.ht-bibliotekenhtbibl.luse
LUX-biblioteket: forvarv.lux.ht-bibliotekenhtbibl.luse
SOL-biblioteket: forvarv.sol.ht-bibliotekenhtbibl.luse

Kopieringstillstånd: tillstand.kopieringhtbibl.luse

Student- och lärarstöd: larandestodhtbibl.luse