lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kontakt

Välkommen till HT-biblioteken!
Har du frågor? Kontakta oss gärna så hjälper vi dig.

HT-biblioteksentréer

Foto: Carina Enestarre & Anja Hoppe

Söker du en viss person som arbetar på HT-biblioteken hittar du personen under Personal. Där ser du vad vi arbetar med och vilka ämnen vi ansvarar för.

Har du en fråga som gäller en specifik tjänst, når du oss enklast genom:

Fjärrlån
LUX-biblioteket: ILL.Lux@htbibl.lu.se
SOL-biblioteket: ILL.Lsol@htbibl.lu.se

Forskningsstöd: forskningsstodhtbibl.luse

Förvärv
LUX-biblioteket: forvarv.lux.ht-bibliotekenhtbibl.luse
SOL-biblioteket: forvarv.sol.ht-bibliotekenhtbibl.luse

Kopieringstillstånd: tillstand.kopieringhtbibl.luse

Student- och lärarstöd: larandestodhtbibl.luse

Öppettider

LUX-biblioteket & SOL-biblioteket
Måndag–fredag: 09:00–19:00
Lördag: 10:00–16:00

Öppettider kring helgdagar

Kontakt

Asienbiblioteket

E-post: bibliotekace.luse
Telefon: 046-222 30 43

LUX-biblioteket

E-post: luxhtbibl.luse
Telefon: 046-222 64 90

SOL-biblioteket

E-post: solhtbibl.luse
Telefon: 046-222 32 20