Kontakt

Välkommen till HT-biblioteken! Har du frågor? Kontakta oss gärna så hjälper vi dig.

Söker du en viss person som arbetar på HT-biblioteken hittar du personen under Personal. Där ser du vad vi arbetar med och vilka ämnen vi ansvarar för. Har du en fråga som gäller en specifik tjänst, når du oss enklast genom:

Fjärrlån

Asienbiblioteket: ill.luanhtbibl.luse
LUX-biblioteket: ILL.Luxhtbibl.luse
SOL-biblioteket: ILL.Lsolhtbibl.luse

Forskningsstöd

forskningsstodhtbibl.luse

Förvärv

Asienbiblioteket: forvarv.sol.ht-bibliotekenhtbibl.luse
LUX-biblioteket: forvarv.lux.ht-bibliotekenhtbibl.luse
SOL-biblioteket: forvarv.sol.ht-bibliotekenhtbibl.luse

Kopieringstillstånd 

tillstand.kopieringhtbibl.luse

Läs- och skrivstöd

talbokhtbibl.luse

Student- och lärarstöd 

larandestodhtbibl.luse

Webbsidan (htbibl.lu.se)

webbadminhtbibl.luse

Kontakt

Asia Library
Email: asiahtbibl.luse
Telephone: 046-222 30 43

LUX Library
Email: luxhtbibl.luse
Telephone: 046-222 64 90

SOL Library
Email: solhtbibl.luse
Telephone: 046-222 32 20

Biblioteken vid Lunds universitet

Adresser & telefonnummer till alla bibliotek vid universitetet.

HT-fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteternas webbplats.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2023-02-13