Vårens program 2019

Thesis Writing and Publication - self-plagiarism, copyright, and open access?

Onsdag 23 januari kl. 13.00-15.00 (SOL:H339) On 23 January, the research support team from The Libraries of the Joint Faculty of Humanities and Theology will give a seminar on thesis writing and publication – self-plagiarism, copyright and open access? The seminar will give us an opportunity to discuss and hopefully untangle queries that we might have. För anställda vid HT-fakulteterna. Ingen föranmälan krävs. Hör gärna av dig med frågor i förväg!

Öppen LUCRIS-verkstad

Tisdag 8 januari kl. 13.00-15.00 (SOL:B210)
Torsdag 17 januari kl. 09.00-11.00 (SOL:B210)
Tisdag 29 januari kl. 11.00-13.00 (SOL:B210)
Har du frågor kring hur du registrerar eller uppdaterar din information i LUCRIS inför forskningsredovisningen? Exempelvis gällande poster för publikationer, aktiviteter eller hur relationer skapas mellan dem? Kom till vår drop-in-workshop där du kan få hjälp att använda LUCRIS. För anställda vid HT-fakulteterna. Vi finns på plats i SOL-bibliotekets datorsal på andra våningen! Ingen föranmälan krävs.

Google för forskare

Torsdag 28 mars, kl. 10.00-11.00 (LUX:B339)

Google samlar in och indexerar information genom ett ständigt expanderande nätverk av tjänster och plattformar. Vilka av tjänsterna är relevanta för dig som forskare att känna till och hur använder du dem till din fördel?
HT-biblioteken bjuder in till ett tillfälle om olika aspekter av Googles verktyg och tjänster. Hur påverkar du din egen synlighet via Google Scholar? Så skapar du en profil och tolkar h-index! Vad innebär det att en bok är indexerad i Google Books och vad är Google Dataset? Så söker du cc-licensierade bilder och vilka uppgifter kan du lagra i Googles tjänster?
För anställda vid HT-fakulteterna. Ingen föranmälan krävs, men hör gärna av dig på förhand med eventuella frågor till forskningsstodhtbibl.luse.

EndNote-introduktion

Tisdag 2 april, kl. 10.15-12.00 (SOL:B210) EndNote är ett program för att spara referenser, skapa bibliografier och hålla reda på fulltextfiler. Vi anordnar ett introduktionstillfälle för dig som inte tidigare använt EndNote. Efter genomgången finns möjlighet att ställa frågor. Ingen föranmälan krävs. Du som har använt programmet och har frågor kring mer avancerad användning är välkommen att kontakta per.carlehedenhtbibl.luse. För anställda vid HT-fakulteterna. Vi håller till i SOL-bibliotekets datorsal på andra våningen. Ingen föranmälan krävs.

Copyright Issues in Research – Spotlight on Re-Use of Images

Tisdag 7 maj, kl. 13.15-16.00 (LUX:C126) Lecturer: Johan Nordlund, PRV (The Swedish patent- and registration office)

Copyright issues are constantly in debate. Two of the most used categories of copyright protected material are photographs and images of different kinds. This seminar addresses the meaning of copyright and exceptions that are applicable for you as a researcher.

What uses and re-uses are allowed at the universities, according to Swedish legislation? How can you use screenshots, diagrams and others’ articles? What do you need to consider when doing research on social media and when it comes to your own created works as a researcher?

The seminar is offered by The Swedish Patent and Registration Office, PRV, together with The Libraries of the Faculties of Humanities and Theology and the Social Sciences Faculty Library. PRV has a special assignment from the Swedish Government to raise awareness and knowledge of copyright and other intellectual property rights at universities and colleges, among others.

The seminar is available for employees at The Joint Faculties of Humanities and Theology and the Faculty of Social Sciences. Please, register your interest by April 26 to forskningsstodhtbibl.luse or refsambib.luse. You are welcome to get in touch with questions in advance!

Workshop om personuppgiftsbehandling och registrering i PULU

Torsdag 9 maj, 10.15-12.00 (SOL:B210), SOL-bibliotekets datorsal EU:s dataskyddsförordning (GDPR) kräver att universitetet har ett register över all behandling av personuppgifter. Alla forskningsprojekt som hanterar personuppgifter måste därför anmälas i en ny databas – PULU – Personuppgifter Lunds universitet, pulu.adm.lu.se. Även studentarbeten där personuppgifter hanteras ska anmälas. Ett forskningsprojekt måste först vara registrerat i LUCRIS för att hanteringen av personuppgifter inom projektet ska kunna registreras i PULU. Läs mer här: https://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/juridik-dokument-och-arendehantering/personuppgifter-och-dataskydd/omradesspecifik-information/forskning.   HT-biblioteken bjuder in till en workshop där Kristina Arnrup Thorsbro, dataskyddsombud vid LU, reder ut begreppen som ni behöver ha koll på vid registrering i PULU, går igenom vad som gäller för studentarbeten och svarar på frågor. Forskningsstödsgruppen från HT-biblioteken finns också på plats för att stödja vid registreringen, samt vid användning av LUCRIS. För anställda vid HT-fakulteterna. Ingen föranmälan krävs, men hör gärna av dig på förhand med eventuella frågor till forskningsstodhtbibl.luse.

How to Create a Data Management Plan for your Research Project

Onsdag 15 maj kl. 13.15-15.00 (LUX:B339) Är du mitt uppe i att skriva din forskningsansökan? Undrar du hur du ska formulera din datahanteringsplan? En datahanteringsplan (Data Management Plan, förkortat DMP) hjälper dig att hantera dina data, så som att organisera, lagra och spara dem. Vi ger en introduktion till det som vanligen behöver beskrivas i en DMP och tipsar om användbara verktyg och länkar. Gott om utrymme ges för att diskutera dina DMP-frågor. Ta gärna med dig din DMP eller ta tillfället i akt att börja formulera en. Att avsätta tid för att skriva en bra DMP ger dig ett tillfälle att tänka igenom hur du skall organisera dina data och vad detta innebär i tid och pengar. Om du bifogar en DMP till din forskningsansökan visar att du har tänkt igenom din datahantering och kan svara på frågor så som:
  • Vilken sorts data kommer du att samla in/skapa?
  • Finns det etiska frågor/aspekter att fundera över?
  • Vilken data skall återanvändas, delas och/eller bevaras?
Fler och fler forskningsfinansiärer ställer krav på en DMP som del av ansökan om forskningsmedel och det kan vara fördelaktigt för dig att redan nu veta hur man gör.
Mer om datahanteringsplaner och checklista hittar du på våra sidor om forskningsdatahantering. För anställda vid HT-fakulteterna. Anmäl ditt intresse till forskningsstodhtbibl.luse, senast den 3 maj. Hör gärna av dig med frågor i förväg!

Kontakt

E-post: forskningsstodhtbibl.luse
Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2023-01-25