Vårens program 2017

Forskningsansökningsworkshop - fortsättning

Onsdag 18 januari kl 13.15-16.00 (LUX:B240) Den 18 januari håller Forskningsnämnden vid HT, HT-biblioteken, IT-enheten och Humanistlaboratoriet en uppföljningsworkshop till den forskningsprojektsansökningsworkshop de anordnade under höstterminen 2016, se http://www.htbibl.lu.se/forskare/seminarier-workshopar/program-ht-2016/. Inför 2017 års ansökningar till VR och RJ erbjuds nu ett andra tillfälle om projektansökningar. Workshopen gästas av Carita Paradis och Lars-Eric Jönsson som delar med sig av sina erfarenheter kring att skriva och bedöma ansökningar. Inför detta tillfälle ges deltagarna möjlighet att få individuell feedback på sina egna ansökningsutkast med fokus på forskningsöversikt, synlighet och datahantering. Antalet platser är begränsat, anmäl därför intresse till forskningsstodhtbibl.luse, senast 23 december. Inför workshopen ges möjlighet att skicka in ett utkast på en ansökan och få feedback på det. Meddela oss senast 23 december om du vill skicka in ett utkast. Skicka själva utkastet senast 10 januari till forskningsstodhtbibl.luse

Öppen LUCRIS-verkstad

Tisdag 24 januari kl. 14.00-16.00 (SOL B210) Har du frågor kring hur du registrerar eller uppdaterar dina publikationsposter eller din profil? Inför forskningsredovisningen anordnar HT-biblioteken en drop-in-workshop där du kan få hjälp att använda LUCRIS. Naturligtvis går det också bra att ställa andra frågor. Vi finns på plats i SOL-bibliotekets datorsal kl. 14.00-16.00. Ingen föranmälan krävs.

Att söka i svensk dagspress - en genomgång

Torsdag 16 februari kl. 10.15-11.00 (SOL B210) Vi visar var du söker dagspressmaterial och hur du går tillväga. Vi presenterar utvalda resurser och sökvägar: Retriever Research, Artikelsök, svenska dagstidningar på KB, digitaliserade svenskamerikanska dagstidningar, mikrofilmade dagstidningar och vardagstryck på UB. Efter genomgången finns vi kvar för frågor från dig som undrar över något specifikt om exempelvis ditt forskningsprojekt.  För anställda vid HT-fakulteterna. Ingen föranmälan krävs.

Öppen LUCRIS-verkstad

Onsdag 22 mars kl. 11.00-13.00 (SOL B210) Har du frågor kring hur du registrerar eller uppdaterar dina publikationsposter, aktiviteter eller din profil i LUCRIS? Inför forskningsredovisningen anordnar HT-biblioteken en drop-in-workshop där du kan få hjälp att använda LUCRIS. Naturligtvis går det också bra att ställa andra frågor. Vi finns på plats i SOL-bibliotekets datorsal kl. 11.00-13.00. Ingen föranmälan krävs.

EndNote-introduktion

Måndag 3 april, kl. 10.00-12.00 (SOL B210) EndNote är ett program för att spara referenser, skapa bibliografier och hålla reda på fulltextfiler. Vi anordnar ett introduktionstillfälle för dig som inte tidigare använt EndNote. Efter genomgången finns möjlighet att ställa frågor. Ingen föranmälan krävs.
Du som har använt programmet och har frågor kring mer avancerad användning är välkommen att kontakta per.carlehedenhtbibl.luse.

Att hantera forskningsdata

Under våren ordnar HT-biblioteken och Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek två seminarier kring hantering av forskningsdata utifrån olika datatyper. Vi hoppas att seminarierna ska bidra till diskussion och erfarenhetsutbyte över fakultetsgränserna genom att utgå från inbjudna forskares exempel:

Datadilemman : att skapa, använda och tillgängliggöra stora dataset

Torsdag 27 april kl. 09.00-11.00 (G125, Sociologen)
Under forskningsprocessen kan du stöta på olika typer av utmaningar i samband med hantering av forskningsdata. Vi börjar med en kort introduktion till några av dessa, vilka krav som ställs och vilket stöd som erbjuds. Stora dataset hanteras olika beroende på om de t.ex. består av myndighets- och organisationsbaserad data, korpusdata, longitudinell eller lingvistisk data insamlad från flera källor. Malin Arvidson, lektor vid Socialhögskolan, och Gerd Carling, docent i lingvistik, bidrar med exempel från sina respektive forskningsprojekt.

Datadilemman : känslig data i praktiken

Fredag 12 maj kl. 09.00-11.00 (SOL:H140)
Tillfället inleds med en kort introduktion till användning och delning av känslig data. Därefter diskuteras exempel från forskningsprojekt vid Humanistiska och teologiska fakulteterna och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Charlotte Hagström, docent i etnologi, och Erik Hannerz, lektor i sociologi, bidrar med exempel från sin respektive forskning.

För anställda vid HT-fakulteterna och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Ingen föranmälan krävs, men hör gärna av dig med frågor i förväg till forskningsstodhtbibl.luse eller refsambib.luse!

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2023-01-25