Höstens program 2020

Välkommen till vårens seminarier och workshops inom området vetenskaplig kommunikation. Vi vänder oss till doktorander, forskare och övrig personal vid HT. Vi som jobbar med forskningsstöd på HT-biblioteken ordnar också tillfällen för grupper och avdelningar om frågor kring Open Access, utvärdering, datahantering och andra aspekter av vetenskaplig kommunikation. Alla tillfällen hålls på engelska om detta önskas av någon deltagare. 

Datadilemman: Sociala medier

Tisdag 6 oktober kl. 13.00-15.00 (Zoom)

Vilka utmaningar ställs du inför när du forskar om sociala medier? Vad är viktigt att tänka på när du hanterar sådana forskningsdata? Vi diskuterar utifrån exempel på forskningsprojekt vid Humanistiska och teologiska fakulteterna och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Anna W. Gustafsson, docent i svenska språket, bidrar med exempel på hur hon använder data från Sverigedemokraternas kommentarsfält på sociala medier, respektive från bloggar om cancer och Nils Gustafsson, forskare vid Institutionen för strategisk kommunikation, talar om Facebook och andra plattformar ur ett forskningsdataperspektiv. Universitetets experter på frågor kring etik, juridik, dataskydd och informationssäkerhet kommer också att finnas på plats.

För anställda vid HT-fakulteterna och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Anmäl ditt intresse till forskningsstodhtbibl.luse eller refsambib.luse, senast den 29 september.

EndNote-introduktion

Tisdagen 20 oktober kl. 11.00-12.30 (Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/67883347992?pwd=ZmtIbWlDMXloc0w0OFFXa2Juc291UT09 )

EndNote är ett program för att spara referenser, skapa bibliografier och hålla reda på fulltextfiler. Vi anordnar ett introduktionstillfälle för dig som inte tidigare använt EndNote. Efter genomgången finns möjlighet att ställa frågor.

Du som har använt programmet och har frågor kring mer avancerad användning är välkommen att kontakta per.carlehedenhtbibl.luse.

För anställda vid HT-fakulteterna. Ingen föranmälan krävs.

Workshop om datahanteringsplaner för forskningsprojekt

Torsdag 3 december kl. 10.15-12.00, via Zoom

Är du mitt uppe i att skriva din forskningsansökan? Undrar du hur du ska formulera din datahanteringsplan? En datahanteringsplan (Data Management Plan, förkortat DMP) hjälper dig att hantera dina data, såsom att samla in, organisera, lagra och spara dem. Att avsätta tid för att skriva en bra DMP ger dig ett tillfälle att tänka igenom hur du skall hantera dina data och vad detta innebär i tid och pengar.

Vi ger en introduktion till det som vanligen beskrivs i en DMP och tipsar om användbara verktyg och länkar. Vi visar också Lunds universitets system för datahanteringsplaner, DMPRoadmap.

Mer om datahanteringsplaner och checklista hittar du på våra sidor om forskningsdatahantering. Skicka gärna in dina frågor i förväg eller ta med dem för diskussion i gruppen.

För anställda vid HT-fakulteterna. Anmäl ditt intresse till forskningsstod@htbibl.lu.se, senast den 27 november. Hör gärna av dig med frågor i förväg.

Öppen LUCRIS-verkstad

Onsdag 20 januari kl. 13.00-15.00 (https://lu-se.zoom.us/j/65493900195)
Tisdag 26 januari kl. 10.00-12.00 (https://lu-se.zoom.us/j/61980102130)

Har du frågor kring hur du registrerar eller uppdaterar din information i LUCRIS inför forskningsredovisningen? Exempelvis gällande poster för publikationer, aktiviteter eller hur relationer skapas mellan dem? Kom till vår drop-in-workshop där du kan få hjälp att använda LUCRIS.

För anställda vid HT-fakulteterna. Ingen föranmälan krävs.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2023-01-25