Höstens program 2017

Datadilemman : en paneldiskussion om datahantering

Onsdag 4 oktober kl. 10.15-12.00 (LUX:B237) Efter vårens tillfällen på temat Datadilemman följer HT-biblioteken och Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek upp med en paneldiskussion. Här pratar vi vidare om de spännande frågor som lyftes i våras. Vad bör du som forskare tänka på när du samlar in och lagrar dina data? Vilka krav finns det och vem har rätt till vad? Vad ska arkiveras, vad gallras och när görs detta? Ta tillfället i akt att ställa dina frågor om datahantering till representanter från etikprövningsnämnden, universitetsarkivet och juridiska avdelningen! För anställda vid HT-fakulteterna och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Ingen föranmälan krävs, men hör gärna av dig med frågor i förväg till forskningsstodhtbibl.luse eller refsambib.luse

Mätt med vilka mått? : värdering för forskare vid HT- och S-fakulteterna

Tisdag 7 november kl. 10.15-12.00 (Sociologen:G125) Hur mäts genomslag inom den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen? Vilka verktyg och tjänster används och hur kan jag synliggöra min samverkan inom och utanför universitet? I vilka sammanhang är det relevant att använda norska listan, h-index, Kudos eller LUCRIS? Bibliometriker Fredrik Åström reder ut begreppen och presenterar vägar och tjänster inom området. För anställda vid HT-fakulteterna och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Ingen föranmälan krävs, men hör gärna av dig med frågor i förväg till forskningsstodhtbibl.luse eller refsambib.luse

EndNote-introduktion

Tisdag 14 november, kl. 10.15-12.00 (SOL:B210) EndNote är ett program för att spara referenser, skapa bibliografier och hålla reda på fulltextfiler. Vi anordnar ett introduktionstillfälle för dig som inte tidigare använt EndNote. Efter genomgången finns möjlighet att ställa frågor. Ingen föranmälan krävs. Du som har använt programmet och har frågor kring mer avancerad användning är välkommen att kontakta per.carlehedenhtbibl.luse. För anställda vid HT-fakulteterna. Ingen föranmälan krävs.

Manage your Image : hantering av bilder i forskningen

Tisdag 28 november kl. 13.15-16.00 (SOL:B210) IT-enheten och biblioteket visar verktyg och svarar på frågor om bildhantering i forskningen. Bland annat presenteras den bildatabas som håller på att byggas upp, program för bildbehandling, analysverkyget Nvivo och frågor kring upphovsrätt för egna och andras bilder. Vi inleder med korta presentationer under ca 45 minuter och därefter ges möjlighet till frågor, diskussioner och test av verktygen. För anställda vid HT-fakulteterna. Ingen föranmälan krävs.

Öppen LUCRIS-verkstad

Onsdag 10 januari kl. 13.00-15.00 (SOL:B210)
Torsdag 11 januari kl. 09.00-11.00 (SOL:B210) Har du frågor kring hur du registrerar eller uppdaterar din information i LUCRIS? Exempelvis gällande poster om publikationer, aktiviteter eller hur relationer skapas mellan dem? Kom till vår drop-in-workshop där du kan få hjälp att använda LUCRIS. Vi finns på plats i SOL-bibliotekets datorsal på andra våningen! Ingen föranmälan krävs.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2023-01-25