Publicering vid HT-fakulteterna

Vid Humanistiska och teologiska fakulteterna stödjer HT-biblioteken och Skriftserier vid HT den lokala publiceringen av böcker, skriftserier och tidskrifter. 

Redaktioner för tidskrifter och skriftserier kan vända sig till forskningsstodhtbibl.luse vid HT-biblioteken för att få stöd i frågor som rör publicering, spridning och värdering. Om du vill publicera din bok/avhandling i en skriftserie vid HT-fakulteterna, eller är redaktör för en skriftserie erbjuds också stöd genom Skriftserier vid HT.

Tidskrifter

Biblioteken vid Lunds universitet arbetar gemensamt kring open access-publicering av tidskrifter på plattformen Open Journals vid Lunds universitet (OJLU). Tidskriftsredaktörer vid Lunds universitet är välkomna att använda OJLU för open access publicering av befintliga, eller nystartade tidskrifter. Vid Humanistiska och teologiska fakulteterna använder redan ett flertal tidskrifter OJLU. Plattformen bygger på systemet Open Journal System (OJS) och Universitetsbiblioteket (UB) tillhandahåller kostnadsfritt serverplats och system. OJS är ett verktyg för open access-tidskrifter och kan hantera hela publiceringsprocessen från inskickat manus, via sakkunniggranskning, till färdig publicering. Systemet är open source och utvecklas av Public Knowledge Project (PKP). I samarbete med HT-biblioteken erbjuds komma igång-stöd och support kring teknik och publiceringsfrågor. Ska ni starta en ny tidskrift eller är ni nyfikna på att använda OJS för er befintliga tidskrift? Hör gärna av er till oss så berättar vi mer.

Om OJLU på den gemensamma webben för biblioteken vid Lunds universitet

Böcker

Parallellt med OJS utvecklas även Open Monograph Press (OMP) av PKP. OMP är ett verktyg för utgivning eller parallellpublicering av böcker open access. Här kan hela det redaktionella arbetet hanteras, från manusinlämning, granskning och redigering till publicering. Metadatan som skapas i OMP kan enkelt återanvändas i många sökmotorer, kataloger och databaser, vilket gör att fler kan hitta och använda boken. Installationerna av programmet och uppdateringar av systemet sköts av Universitetsbiblioteket. Support till redaktioner och författare vid Humanistiska och teologiska fakulteterna som vill publicera genom systemet ges vid HT-biblioteken. Systemet är igång sedan hösten 2018, se utgivningen på Open Books vid Lund University (OBLU). Är du intresserad av att publicera genom OBLU? Hör gärna av dig till forskningsstodhtbibl.luse!

Om OBLU på den gemensamma webben för biblioteken vid Lunds universitet

Skriftserier vid HT

Värdering och mätning

Vid val av publiceringskanal finns det olika sätt att bedöma kvalitet och genomslag. Här hittar du mer information om hur forskning mäts inom humaniora.

OASPA

Open Access Scholarly Publishers Associations hemsida.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2022-07-12