Inför projektstart

Att tidigt börja tänka kring datahantering och hur den ska vara upplagd kan spara mycket tid och göra forskningsprocessen smidigare.

  • En datahanteringsplan (DMP) hjälper dig att strukturera dina tankar kring hur du skall organisera dina data och vad detta innebär i tid och pengar.
  • Hur ska du strukturera dina data? Hur gör du med versionshantering? Har du behov av någon särskild mjukvara, eller finns det verktyg som kan underlätta ditt arbete?
  • Data som rör människor behöver särskild eftertanke. Om du skall samla in data som innehåller känsliga personuppgifter behöver du göra en etikprövning först.
  • Finns det redan data som kan användas för hela eller delar av ditt projekt? Det kan vara data insamlad av andra forskare eller öppen data från myndigheter och liknande.
  • Hur skall du lagra dina data under projektet? Kommer projektet att generera känsliga data som personuppgifter, som ställer extra krav på säkerhet vid lagring och hantering?
  • Försök beräkna kostnader inklusive mjukvara, lagring etc. Många kostnader kan räknas in i projektbudgeten. Kontakta din ekonom för hjälp med fullkostnadskalkyler.
  • När du samarbetar med forskare från andra lärosäten, hur skall ni dela data under projektet?
  • Om du ska ansöka om externa medel: ställer finansiären särskilda krav kring forskningsdata, till exempel på datahanteringsplaner eller tillgängliggörande?

 

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2022-07-12