Mot slutet av projektet

Mot slutet av projektet behöver du bestämma vad som skall hända med din data. 

  • Har du specifika krav, exempelvis från finansiärer, om hur data skall tillgängliggöras eller arkiveras? Hur kan du gå till väga för att uppfylla dessa?
  • Enligt svensk lag måste forskningsdata arkiveras: Information om arkivering av forskningsdata.
  • Om tänker göra din data tillgänglig finns det flera tjänstar att välja på.
  • Om din data innehåller personuppgifter måste den avidentifieras innan den görs tillgänglig.
  • En förutsättning för att data ska vara användbar efter att den tillgängliggjorts/arkiverats är att den är organiserad och beskriven på ett systematiskt sätt.
  • Både för arkivering och återanvändning är det viktigt att data har sparats i beständiga filformat. Ibland kan samma data behöva tillgängliggöras i flera format.
  • Om projektet har resulterat i till exempel en publik databas eller webbpublikation bör den även sparas för tillgängliggörande i annan form, för att öka möjligheterna till långsiktigt bevarande när projektet är slut. Kontakta biblioteket för att diskutera hur detta bäst kan göras.

Arkivering vid Lunds universitet

Om vad som gäller för arkivering vid Lunds universitet på Medarbetarwebben

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2022-09-30