Seminarier & workshoppar

Varje termin ordnar HT-biblioteken seminarier eller workshopar kring frågor som rör vetenskaplig kommunikation. Vi vänder oss till doktorander, forskare och övrig personal vid HT.

Vi som jobbar med forskningsstöd på HT-biblioteken ordnar också tillfällen för grupper och avdelningar om frågor som Open Access, utvärdering, datahantering och andra aspekter av vetenskaplig kommunikation. Alla tillfällen hålls på engelska om detta önskas av någon deltagare. 

HT-bibliotekens kalendarium

Se vårt kalendarium för kommande programpunkter.

Boka oss!

Vi ordnar gärna tillfällen på olika teman för grupper vid förfrågan. Kontakta oss: forskningsstodhtbibl.luse.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2023-01-25