Söktips

Behöver du information till ditt examensarbete eller till en annan uppgift? Funderar du på hur du ska börja söka eller har du kört fast och undrar hur du ska gå vidare?

När du söker efter information, fundera på följande frågor:

  • Vad ska du använda informationen till? Hur mycket material behöver du? När ska ditt arbete vara klart?
  • Vilken typ av material behöver du? Behöver du översiktliga källor eller mer specifikt material om just ditt ämne?
  • Vad behöver du? Är du ute efter böcker, artiklar, avhandlingar eller någon annan sorts material? Skriver du ett examensarbete behöver du ofta vetenskapliga källor (Mer info om vad som utmärker vetenskaplig text). Tänk på att alltid vara källkritisk! (Mer info om källkritik).
  • Var söker du? Förutom att söka i bibliotekskataloger kan det också vara bra att söka i databaser. I våra ämnesguider kan du få tips på databaser som är relevanta för just ditt ämne. Fundera även på om det finns myndigheter eller organisationer som kan ha relevant material i frågan.

Skaffa dig en överblick över ämnet

För att hitta introducerande texter om ditt ämne kan du söka i uppslagsverk och använda dig av våra ämnesguider.

När du har bestämt vad du skriva om är ett tips att du vänder dig till ett uppslagsverk för att få en snabb överblick. Här kan du få tips på sökord, användbara källor och tongivande forskare inom ditt valda ämne. Några exempel på uppslagsverk är: 

När det gäller Wikipedia är det viktigt att hålla i åtanke att vem som helst kan lägga till innehåll eller redigera befintliga artiklar och därför kan kvaliteten på informationen variera. Däremot kan en Wikipedia-artikel vara ett bra första steg och referenserna i slutet av den kan vara användbara för dina vidare sökningar.

I våra ämnesguider hittar du länkar till databaser, tidskrifter, böcker och annat material som är relevant för ditt ämne. Guiderna skapas och uppdateras av respektive ämnes ämnesbibliotekarie.

Hittar du för mycket eller för lite?

Får du för få eller för många träffar när du söker information? Såhär kan du förbättra dina sökresultat.

Testa att trunkera din sökning: Det gör du enklast genom att lägga till en asterisk (*) efter ditt sökord, vilket gör att du får upp alla möjliga ändelser och söker på så sätt på flera ord samtidigt. Till exempel, om du söker på pedagog* får du upp träffar på exempelvis pedagogik, pedagoger och pedagogisk. Du kan även sätta asterisken mitt i ordet. Söker du på Johans*on får du träffar på både Johansson och Johanson.

Maskera tecken: Genom att sätta in ett frågetecken i sökordet kan du t.ex. täcka olika stavningsvarianter. Varje frågetecken motsvarar exakt ett tecken. Skriver du exempelvis Lind??ist får du träffar på Lindquist, Lindkvist, Lindqvist.

Använd booleska operatorer: Beroende på om du vill utöka eller begränsa dina sökresultat kan du prova att lägga till AND, OR eller NOT mellan orden.

  • pedagogik AND historia - Sökresultaten innehåller båda ord, de som endast innehåller ett av dem visas inte.
  • pedagogik OR utbildning - Sökresultaten innehåller ett av orden eller båda två.
  • pedagogik NOT förskola - Sökresultaten innehåller träffar på första ordet som inte också innehåller andra ordet.

Använd frassökning när du vill söka efter begrepp som består av två eller flera ord i en bestämd ordning, till exempel ”hållbar utveckling”. Genom att sätta citationstecken runt frasen anger du att orden hänger ihop och sökningens resultat begränsas till träffar som enbart innehåller hållbar utveckling som ett sammansatt begrepp. Om du söker utan citationstecken får du även träffar där hållbar och utveckling finns som separata ord på olika ställen i texten, vilket i många fall resulterar i en lång och svåröverskådlig träfflista med lägre relevans.

Många söktjänster och databaser har en sökruta som man kan göra en fritextsökning i. Om du vill filtrera dina sökningar har du oftast möjlighet att göra en avancerad sökning där du kan välja att söka på sådant som tryckår, författarens namn eller enbart få upp träffar som genomgått peer review.

Vilka söktermer är intressanta för dig? Finns det synonymer du kan prova? Ska du använda övergripande eller mer specifika begrepp? Ska söktermerna vara på svenska eller något annat språk? Bör du göra ytterligare avgränsningar? Testa att söka på ditt ämne i LIBRIS eller Svenska ämnesord och se vilka ämnesord som används. I Databases A-Z finns ett flertal ämnesspecifika tesaurer som kan vara användbara för att få koll på vilka begrepp som används inom ditt ämne

Låt det ta tid och be oss om hjälp!

Att söka är en process som ibland kan ta lite tid, den är inte alltid är rak eller enkel. Ofta kan du behöva justera dina söktermer efter hand. Det kan vara en bra idé att dokumentera dina sökningar så att du kan arbeta mer systematiskt. Du kan alltid kontakta oss och boka en bibliotekarie för att få stöd i din sökprocess!

Introduktionsfilm

Se Sambibs film om hur du kan förbättra dina sökningar.

Boka en bibliotekarie

Boka en tid med oss för att få hjälp med informationssökning, referenshantering, publicering och liknande frågor.
Två träd
Foto: Johannes Plenio, CC0.

Ämnesguider

Få tips på sökning i ämnesguiden för ditt ämne.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2022-03-08