Hylluppställningar SOL-biblioteket

 
Hylla/ShelfSvenskaEnglish
000Datavetenskap, information & allmänna verkComputer science, information, general works
001KunskapKnowledge
002BokenThe book
004DatavetenskapComputer science
006Särskilda datametoder, datalingvistikSpecial computer methods
010BibliografierBibliographies
020Biblioteks- & informationsvetenskapLibrary & information sciences
025Verksamheten vid bibliotek & arkivOperations of libraries & archives
028Läsning & användning av informationsmedierReading & use of information
media
050Allmänna seriella resurserGeneral serial publications
060Föreningar, organisationer & museerAssociations, organizations & museums
070Nyhetsmedier, journalistik & publiceringNews media, journalism & publishing
070.1Dokumentära medier, undervisningsmedier &
nyhetsmedier
Documentary media, educational
media, news media
070.4JournalistikJournalism
070.5PubliceringPublishing
070.9Historia & biografi gällande journalistik &
dagstidningar
History & biography of journalism &
newspapers
078Journalistik & dagstidningar i SkandinavienJournalism & newspapers in
Scandinavia
080Allmänna samlingsverkGeneral collections
090Handskrifter & rariteterManuscripts & rare books
100Filosofi & psykologiPhilosophy
110MetafysikMetaphysics
111OntologiOntology
120Kunskapsteori, kausalitet & mänsklighetEpistemology, causation & humankind
121Kunskapsteori (epistemologi)Epistemology (Theory of knowledge)
140Filosofiska skolorPhilosophical schools of thought
150PsykologiPsychology
152Sinnesförnimmelser, rörelse, känslor, fysiologiska
drifter
Sensory perception, movement,
emotions, physiological drives
153Medvetna mentala processer & intelligensConscious mental processes &
intelligence
155Differentiell psykologi & utvecklingspsykologiDifferential & developmental
psychology
160LogikLogic
170EtikEthics
180Antik, medeltida & österländsk filosofiAncient, medieval & eastern philosophy
181Österländsk filosofiEastern philosophy
182Försokratiska grekiska filosofierPre-Socratic Greek philosophies
190Modern västerländsk & övrig icke-österländsk filosofiModern western philosophy
200ReligionReligion
220BibelnThe Bible
230KristendomChristianity
290Övriga religionerOther religions
292Antik religion (grekisk & romersk religion)Classical religion (Greek & Roman
religion)
296JudendomJudaism
297Islam, babism & bahaiIslam, Babism, Bahai Faith
300SamhällsvetenskaperSocial sciences
301Sociologi & antropologiSociology & anthropology
302Social interaktionSocial interaction
302.2KommunikationCommunication
302.23Medier (kommunikationssätt)Media (Means of communication)
302.2308Medier - grupperMedia - specific groups
302.2309Medier - historia, geografi, biografiMedia - history, geography, biography
302 231Digitala medierDigital media
302 234Film, radio & televisionMotion pictures, radio, television
303Sociala processerSocial processes
303.4Social förändringSocial change
304Faktorer som påverkar socialt beteendeFactors affecting social behavior
305Särskilda rupperGroups of people
305.2ÅldersgrupperAge groups
305.3GenusGender
305.5Sociala klasserSocial classes
305.8Etniska & nationella grupperEthnic & national groups
306Kulturella & sociala institutionerCulture & institutions
306.09SocialhistoriaSocial history
306.4Aspekter på kulturSpecific aspects of culture
306.43Aspekter på kultur - utbildningSpecific aspects of culture - education
306.44Aspekter på kultur - språksociologiSpecific aspects of culture - language
306 446Flerspråkighet - sociologiska aspekterMultilingualism - sociological aspects
306 449Språkplanering & språkpolitikLanguage planning & policy
310StatistikStatistics
320StatsvetenskapPolitical science
320.5Politiska ideologierPolitical ideologies
320.9Politisk situation & politiska förhållandenPolitical situation & conditions
321Styrelseskick & statsskickSystems of governments & states
323Medborgerliga & politiska rättigheterCivil & political rights
324Den politiska processenThe political process
325Internationell migration & koloniseringInternational migration & colonization
327Internationella relationerInternational relations
330NationalekonomiEconomics
331ArbetsmarknadsekonomiLabor economics
338ProduktionProduction
340JuridikLaw
341FolkrättLaw of nations
342Statsrätt & förvaltningsrättConstitutional & administrative law
350Offentlig förvaltning & militärvetenskapPublic administration & military science
360Sociala problem & sociala tjänsterSocial problems & social services
370UtbildningEducation
371Skolor & deras verksamhet; specialundervisningSchools & their activities; special
education
372PrimärutbildningPrimary education
378Högre utbildningHigher education
380Handel, kommunikationer & transportCommerce, communications &
transportation
390Seder, etikett & folkloreCustoms, etiquette & folklore
398FolkloreFolklore
400SpråkLanguage
401Språk - filosofi & teoriLanguages - philosophy & theory
401.4Kommunikation; semantik; pragmatik, fackspråkCommunication; semantics, pragmatics, languages for special
purposes
401.41DiskursanalysDiscourse analysis
401.43SemantikSemantics
401.45PragmatikPragmatics
401.9Språk - psykologiska principer & talperceptionLanguage - psychological principles & speech perception
401.93SpråkinlärningLanguage acquisition
404Flerspråkighet - språkvetenskapliga aspekterMultilingualism - linguistic aspects
407Språk - utbildning & forskningLanguage - education, research,
related topics
410Språkvetenskap (lingvistik)Linguistics
410.1Filosofi & teoriLinguistics - philosophy & theory
410.9Språkvetenskap - geografi, biografiLinguistics - geography, biography
411SkriftsystemWriting systems
412EtymologiEtymology
414Fonologi & fonetikPhonology & phonetics
415GrammatikGrammar
415.5OrdklasserWord classes
415.9MorfologiMorphology
417Dialektforskning & språkhistoriaDialectology & historical linguistics
418Standardspråk (normativ lingvistik)Applied linguistics
418 007Standardspråk (normativ lingvistik) - utbildning,
forskning, liknande ämnen
Applied linguistics - education,
research, related topics
418.02ÖversättningTranslating
419TeckenspråkSign languages
420Engelska & fornengelskaEnglish & Old English (Anglo-Saxon)
420.1Engelska - filosofi & teoriEnglish - philosophy & theory
420.9Engelska - språkhistoriaEnglish - history
421Engelska - skriftsystem, fonologi, fonetikEnglish - writing systems, phonology,
phonetics
425Engelsk grammatikEnglish - grammar
427Engelska - historiska & geografiska varianterEnglish - historical & geographic
variations, modern nongeographic variations
428Engelskt språkbruk (normativ lingvistik)Standard English usage (Prescriptive
linguistics)
429FornengelskaOld English (Anglo-Saxon)
430Tyska & besläktade språkGerman & related languages
430.1Tyska - filosofi & teoriGerman - philosophy & theory
430.9Tyska - språkhistoriaGerman - history
431Tyska - skriftsystem, fonologi, fonetikGerman - writing systems, phonology,
phonetics
435Tysk grammatikGerman - grammar
437Tyska - historiska & geografiska varianterGerman - historical & geographic variations, modern nongeographic
variations
438Tyskt språkbruk (normativ lingvistik)Standard German usage (Prescriptive
linguistics)
439Övriga germanska språkOther Germanic languages
439.1JiddischYiddish
439.5Nordiska språkNorth Germanic languages
439.6Fornnordiska, isländska & färöiskaOld Norse (Old Icelandic), Icelandic,
Faroese
439.7SvenskaSwedish
439.701Svenska - filosofi & teoriSwedish - philosophy & theory
439.71Svenska - skriftsystem, fonologi, fonetikSwedish - writing systems, phonology,
phonetics
439.72Svenska - etymologiSwedish - etymology
439.75Svenska - grammatikSwedish - grammar
439.77Svenska - historiska & geografiska varianter, moderna icke-geografiska varianterSwedish - historical & geographic
variations, modern nongeographic variations
439.7701FornsvenskaOld Swedish
439 779Svenska - geografiska varianterSwedish - geographic variations
439.78Svenska - tillämpad språkvetenskap, svenska som
andraspråk
Swedish - Applied linguistics
439.81DanskaDanish
439.82NorskaNorwegian
440Franska & besläktade romanska språkFrench & related Romance languages
440.1Franska - filosofi & teoriFrench language - philosophy & theory
441Franska - skriftsystem, fonologi, fonetikFrench - writing systems, phonology,
phonetics
445Fransk grammatikFrench - grammar
447Franska - historiska & geografiska varianter, moderna icke-geografiska varianterFrench - historical & geographic variations, modern nongeographic
variations
448Franskt språkbruk (normativ lingvistik)Standard French usage (Prescriptive
linguistics)
450Italienska & besläktade språkItalian & related languages
455Italiensk grammatikGrammar of standard Italian
457Italienska - historiska & geografiska varianter, moderna icke-geografiska varianterItalian - historical & geographic variations, modern nongeographic
variations
458Italienskt språkbruk (normativ lingvistik)Standard Italian usage (Prescriptive
linguistics)
459Rumänska, rätoromanska, sardiska & korsikanskaRomanian, Rhaetian, Sardinian &
Corsican
460Spanska, portugisiska & galiciskaSpanish, Portuguese & Galician
465Spansk grammatikSpanish - grammar
467Spanska - historiska & geografiska varianter, moderna icke-geografiska varianterSpanish - historical & geographic variations, modern nongeographic
variations
468Spanskt språkbruk (normativ lingvistik)Standard Spanish usage (Prescriptive
linguistics)
470Latin & italiska språkLatin & related Italic languages
475Klassisk latinsk grammatikClassical Latin - grammar
477Arkaiskt latin, senlatin & vardagslatinOld, postclassical & vulgar Latin
480Klassisk grekiska & moderna grekiska språkClassical Greek & related Hellenic languages
485Klassisk grekisk grammatikClassical Greek - grammar
487Förklassisk & efterklassisk grekiskaPreclassical & postclassical Greek
489Nygrekiska & övriga grekiska språkOther Hellenic languages
490Övriga språkOther languages
491Östindoeuropeiska & keltiska språkEast Indo-European & Celtic languages
491.7Ryska & besläktade östslaviska språkRussian & related East Slavic
languages
491.77Ryska - historiska & geografiska varianter, moderna icke-geografiska varianterRussian - historical & geographic variations, modern nongeographic
variations
491.79Ukrainska & vitryskaUkrainian & Belarusian
491.8Slaviska språkSlavic (Slavonic) languages
491.85Polska & västslaviska språkPolish & related West Slavic languages
491.9Baltiska språk & övriga indoeuropeiska språkBaltic & other Indo-European
languages
492Afroasiatiska språk, semitiska språkAfro-Asiatic languages
492.4HebreiskaHebrew
492.7Arabiska & maltesiskaArabic & Maltese
492.71Arabiska - skriftsystem, fonetikArabic - writing systems, phonology,
phonetics
492.72Arabiska - etymologiArabic - etymology
492.75Arabiska - grammatikArabic - grammar
492.77Arabiska dialekter - historiska & geografiska varianter, moderna icke-geografiska varianterArabic - historical & geographic variations, modern nongeographic
variations
492.78Arabiskt språkbruk (normativ lingvistik)Arabic - applied linguistics
494Altaiska, uraliska, paleoasiatiska & dravidiskaAltaic, Uralic, Hyperborean, Dravidian languages, miscellaneous languages of
south Asia
494.5Finsk-ugriska språkFinno-Ugric languages
494 541FinskaFinnish language
494.57Samiska språkSámi languages
495Östasiatiska & sydöstasiatiska språkLanguages of east & southeast Asia
495.1KinesiskaChinese
495.4Tibetanska & besläktade tibetoburmanska språkTibetan & related Tibeto-Burman
languages
495.6JapanskaJapanese
495.9Sydöstasiatiska språk & mundaspråkSoutheast Asian languages & Munda
languages
496Afrikanska språkAfrican languages
497Nordamerikanska inhemska språkNorth American native languages
498Sydamerikanska inhemska språkSouth American native languages
499Austronesiska & icke-austronesiska språk & övriga
språk
Austronesian & Non-Austronesian
languages & other languages
500NaturvetenskapScience
600TeknikTechnology
610Medicin & hälsa, rösten & kommunikationMedicine & health
700Konstarterna & fritidArts & recreation
701Konstfilosofi & konstteoriArt - philosophy & theory
709Konst - historia, geografi, biografiArt - history, geography, biography
720ArkitekturArchitecture
730Skulptur, keramik & metallkonstSculpture, ceramics & metalwork
740Grafiska konstformer & konsthantverkGraphic arts & decorative arts
741Teckningskonst & tecknade serierDrawing & drawings
750MålarkonstPainting
780MusikMusic
781Musik - allmänna principer & musikformerMusic - general principles & musical forms
790Idrott, spel & underhållningSports, games & entertainment
791Publika framträdandenPublic performances
791.4Film, radio & televisionMotion pictures, radio, television
791.43FilmMotion pictures
791.4301Film - estetikMotion pictures - aesthetics
791.4309Film - historia, geografi, biografiMotion pictures - history, geography,
biography
791 436Speciella aspekter på filmSpecial aspects of films
791.45TelevisionTelevision
792Teater & scenframträdandenStage presentations
792.09Teater - historia, geografi, biografiStage presentations - history,
geography, biography
792.9ScenuppsättningarStage productions
800LitteraturvetenskapLiterature
801Litteraturvetenskap - filosofi & teoriLiterature -  philosophy & theory
801.92Litteraturvetenskap - psykologiLiterature -  psychology
807Litteraturvetenskap - utbildning, forskning, liknande
ämnen
Literature -  education, research,
related topics
808Litteraturvetenskap - retorik, stilistik, berättandeLiterature - rhetoric, stylistics, narration
808.02Litteraturvetenskap - författarskap, plagiering &
redigeringstekniker
Literature - authorship techniques,
plagiarism, editorial techniques
808.03Litteraturvetenskap - särskilda retoriska företeelserLiterature - specific elements of rhetoric
808.04Litteraturvetenskap - retorik gällande särskilda språkLiterature - rhetoric in specific
languages
808.06Litteraturvetenskap - retorik för särskilda typer av
skrivande
Literature - rhetoric of specific kinds of
writing
808.1Litteraturvetenskap - stilistik för poesiLiterature - rhetoric of poetry
808.3Litteraturvetenskap - stilistik för romaner & novellerLiterature - rhetoric of fiction
808.5Litteraturvetenskap - talretorikLiterature - rhetoric of speech
809Litteraturhistoria - allmäntLiterary history - general
809.02Litteraturhistoria - medeltidenLiterary history - medieval period
809.03Litteraturhistoria - 1500-1899Literary history - modern period
809.04Litteraturhistoria - 1900-taletLiterary history - 20th century
809.05Litteraturhistoria - 2000-taletLiterary history - 21th century
809.1Poesi - historia & analysPoetry - history & criticism
809.2Dramatik (litteratur) - historia & analysDrama - history & criticism
809.3Romaner & noveller - historia & analysFiction - history & criticism
809.4Essäer (litteratur) - historia & analysEssays - history & criticism
809.8Litteratur för & av särskilda grupperLiterature for & by specific groups
809.89282Barnlitteratur - historia & analysChildren's literature - history & criticism
809.9Litteratur med särskilda temanLiterature displaying specific themes
820.9Engelsk litteraturhistoriaEnglish literary history
820.9001Engelsk litteraturhistoria - 1066-1400English literary history - 1066-1400
820.9002Engelsk litteraturhistoria - 1400-1702English literary history - 1401-1701
820.9005Engelsk litteraturhistoria - 1702-1799English literary history - 1702-1799
820.9007Engelsk litteraturhistoria - 1800-1899English literary history - 1800-1899
820.9009Engelsk litteraturhistoria -  från 1900English literary history - 1900-
830.9Tysk litteraturhistoriaGerman literary history
830.9001Tysk litteraturhistoria -  före 1517German literary history - to 1517
830.9004Tysk litteraturhistoria - 1517-1832German literary history - 1517-1832
830.9007Tysk litteraturhistoria - 1832-1899German literary history - 1832-1899
830.9009Tysk litteraturhistoria - från 1900German literary history - 1900-
839Övriga germanska språk - litteraturhistoriaLiterary history of other Germanic
languages
839.1Jiddisch - litteraturhistoriaLiterary history of Yiddish
839.5Nordisk litteraturhistoriaNorth Germanic literary history
839.6Fornnordisk litteraturhistoriaOld Norse literary history
839.69Isländsk & färöisk litteraturhistoriaIcelandic & Faroese literary history
839 709Svensk litteraturhistoriaSwedish literary history
839.709001Svensk litteraturhistoria - medeltiden till 1519Swedish literary history - medieval
period to 1519
839.709002Svensk litteraturhistoria - reformationstiden,
1520–1639
Swedish literary history - reformation
period, 1520-1639
839.709003Svensk litteraturhistoria - 1640-1739Swedish literary history - 1640-1739
839.709004Svensk litteraturhistoria - 1740-1779Swedish literary history - 1740-1779
839.709005Svensk litteraturhistoria - gustavianska tiden, 1780-
1809
Swedish literary history - Age of
Gustavus, 1780-1809
839.709006Svensk litteraturhistoria - 1809-1909Swedish literary history - 1809-1909
839.709007Svensk litteraturhistoria - 1909-1999Swedish literary history - 1909-1999
839.709008Svensk litteraturhistoria - från 2000Swedish literary history - 2000-
839.81Dansk litteraturhistoriaDanish literary history
839.82Norsk litteraturhistoriaNorwegian literary history
840Fransk & besläktade romanska språks litteraturhistoriaLiterary history of French & related
Romance languages
850Italiensk & dalmatisk litteraturhistoriaItalian & Dalmatian literary history
859Rumänsk, rätoromansk, sardisk & korsikansk
litteraturhistoria
Literary history  of Romanian, Rhaetian,
Sardinian & Corsican
860Spansk, portugisisk & galicisk litteraturhistoriaLiterary history of Spanish, Portuguese
& Galician
870Latinsk & besläktade italiska språks litteraturhistoriaLiterary history of Latin & related Italic
languages
878Diverse texter på latinMiscellaneous writings in Latin
880Klassisk grekisk & bysantinsk litteraturhistoriaClassical Greek & Byzantine literary history
888Diverse texter på klassisk & bysantinsk grekiskaMiscellaneous writings in Classical & Byzantine greek
889Nygrekisk litteraturhistoriaModern Greek literary history
890Litteraturhistoria - övriga språkLiterary history of other languages
891Östlig indoeuropeisk & keltisk litteraturhistoriaEast Indo-European & Celtic literary
history
891.7Rysk & besläktade östslaviska språks litteraturhistoriaLiterary history of Russian & related
East Slavic languages
891.8Slavisk litteraturhistoriaSlavic literary history
891.85Polsk & besläktade västslaviska språks
litteraturhistoria
Literary history of Polish & West Slavic
languages
891.9Baltisk & andra indoeuropeiska språks litteraturhistoriaLiterary history of Baltic & other Indo-
European languages
892Afroasiatisk litteraturhistoriaAfro-Asiatic literary history
892.4Hebreisk litteraturhistoriaHebrew literary history
892.7Arabisk & maltesisk litteraturhistoriaArabic & Maltese literary history
894Altaisk, uralisk, paleoasiatisk, dravidisk & övriga sydasiatiska språks litteraturhistoriaLiterary history of Altaic, Uralic, Hyperborean, Dravidian & other South
Asian languages
894.5Finsk-ugrisk litteraturhistoriaFinno-Ugric literary history
895Östasiatisk & sydöstasiatisk litteraturhistoriaEast & Southeast Asian literary history
895.1Kinesisk litteraturhistoriaChinese literary history
895.6Japansk litteraturhistoriaJapanese literary history
896Afrikansk litteraturhistoriaAfrican literary history
Barnlitt. 800Litteratur (skönlitteratur) för barn & ungdomLiterature (fiction) for children &
adolescents
Skönlitt. 800Litteratur (skönlitteratur) & retorikLiterature (fiction) & rhetoric
Skönlitt.     820Engelsk & amerikansk litteraturEnglish & American literature
Skönlitt.   830Tysk litteraturGerman literature
Skönlitt.   839Övriga germansk litteraturOther Germanic literature
Skönlitt. 839.1Litteratur på jiddischYiddish literature
Skönlitt. 839.5Nordisk litteraturNorth Germanic literatures
Skönlitt. 839.6Fornnordisk, isländsk & färöisk litteraturOld Norse, Icelandic & Faroese
literature
Skönlitt. 839.7Svensk litteraturSwedish literature
Skönlitt. 839.81Dansk litteraturDanish literature
Skönlitt. 839.82Norsk litteraturNorwegian literature
Skönlitt.   840Fransk litteratur & litteratur på besläktade romanska
språk
French literature & literature in related
Romance languages
Skönlitt.  850Italiensk & dalmatisk litteraturItalian & Dalmatian literature
Skönlitt.  859Rumänsk, rätoromansk, sardisk & korsikansk litteraturRomanian, Rhaetian, Sardinian &
Corsican literature
Skönlitt.  860Spansk, portugisisk & galicisk litteraturSpanish, Portuguese & Galician
literature
Skönlitt.  870Latinsk litteratur & litteratur på besläktade italiska
språk
Latin literature & literature in related
Italic languages
Skönlitt.  880Klassisk & bysantinsk grekisk litteraturClassical & Byzantine Greek literature
Skönlitt.  889Nygrekisk litteraturModern Greek literature
Skönlitt.  890Litteratur på övriga språkLiterature in other languages
Skönlitt.  891Östlig indoeuropeisk & keltisk litteraturEast Indo-European & Celtic literature
Skönlitt. 891.7Rysk litteratur & litteratur på besläktade östslaviska
språk
Russian literature & literature in related
East Slavic languages
Skönlitt. 891.8Slavisk litteraturSlavic literature
Skönlitt. 891.85Polsk litteratur & litteratur på besläktade västslaviska
språk
Polish literature & literature in related
West Slavic languages
Skönlitt. 891.9Baltisk & annan indoeuropeisk litteraturBaltic & other Indo-European literature
Skönlitt.  892Afroasiatisk litteraturAfro-Asiatic literature
Skönlitt. 892.4Hebreisk litteraturHebrew literature
Skönlitt. 892.7Arabisk & maltesisk litteraturArabic & Maltese literature
Skönlitt.  894Litteratur på altaiska, uraliska, paleoasiatiska, dravidiska & övriga sydasiatiska språkLiterature in Altaic, Uralic, Hyperborean, Dravidian languages & other languages
of South Asia
Skönlitt. 894.5Finsk-ugrisk litteraturFinno-Ugric literature
Skönlitt.  895Östasiatisk & sydöstasiatisk litteraturEast & Southeast Asian literature
Skönlitt. 895.1Kinesisk litteraturChinese literature
Skönlitt. 895.6Japansk litteraturJapanese literature
Skönlitt.  896Afrikansk litteraturAfrican literature
900Historia & geografiHistory & geography
909VärldshistoriaWorld history
910Geografi & resorGeography & travel
910.014Geografiska namnPlace names
914Geografi & resor i EuropaGeography of & travel in Europe
915Geografi & resor i AsienGeography of & travel in Asia
920Biografi & genealogiBiography & genealogy
929Genealogi, personnam & onomastikGenealogy, names & onomastics
930Forntida världens historia före ca år 499History of the ancient world to ca. year
499
936Nord- och Västeuropas historia före ca år 499History of Northern and Western Europe to ca. year 499
937Italiens & angränsande områdens historia före år 481History of the Italian Peninsula &
adjacent territories to ca. year 476
938Greklands historia före år 323History of Greece to year 323
940Europas historiaHistory of Europe
941Brittiska öarnas historiaHistory of British Isles
943Tysklands & närliggande centraleuropeiska länders
historia
History of Germany & neighboring
central European countries
944Frankrikes & Monacos historiaHistory of France & Monaco
945Italiens, San Marinos, Vatikanstatens & Maltas historiaHistory of Italy, San Marino, Vatican City & Malta
946Spaniens, Andorras, Gibraltars & Portugals historiaHistory of Spain, Andorra, Gibraltar & Portugal
947Rysslands & angränsande östeuropeiska länders
historia
History of Russia & neighboring east
European countries
947.9Litauens, Lettlands & Estlands historiaHistory of Lithuania, Latvia, Estonia
948Nordens historiaHistory of Scandinavia & Finland
948.5Sveriges historiaHistory of Sweden
950Asiens historiaHistory of Asia
956Mellanösterns historiaHistory of Middle East (Near East)
960Afrikas historiaHistory of Africa
970Nordamerikas historiaHistory of North America
980Sydamerikas historiaHistory of South America