Student

Vi stödjer dig hela vägen igenom dina studier. Det kan vara allt ifrån att snabbt hitta en bok, få hjälp med att skriva referenser och få tips på ämnesdatabaser, till att sitta tillsammans med en bibliotekarie och få hjälp med att hitta litteratur till din uppsats. När du är klar med uppsatsen visar vi gärna hur du laddar upp den i vår uppsatsdatabas LUP Student Papers. Du som är distansstudent kan få särskilt stöd, liksom du som har någon typ av läs- och skrivsvårigheter. Alla som läser på HT-fakulteterna har en ämnesbibliotekarie som är insatt i exempelvis ämnesspecifika databaser och sammanställer dem i respektive ämnesguide.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2023-03-28