lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Student

Fråga oss gärna när du behöver biblioteksstöd! Det kan vara allt ifrån att snabbt hitta en bok, få hjälp med att skriva referenser och få tips på ämnesdatabaser, till att sitta tillsammans med en bibliotekarie och få hjälp med att hitta litteratur till din uppsats.

  • Under skriva & referera hittar du vår guide i akademiskt skrivande och referenshantering. som innehåller råd, tips och användbara länkar och resurser som kan hjälpa dig i din skrivprocess.
  • När du är klar med din uppsats och undrar hur du går tillväga för att ladda upp den hittar du svar på dina frågor under rubriken registrera studentuppsatser.
  • Under distansstudent finns information om vad vi kan erbjuda dig som läser distanskurser på HT-fakulteterna.
  • Information för dig som till exempel har dyslexi, synskada eller andra läs- eller skrivsvårigheter finns under rubriken läs- och skrivsvårigheter.
  • För varje ämne på HT-fakulteten finns det en ämnesbibliotekarie. Du kan se vem som är ansvarig för ditt ämne i våra ämnesguider som är samlingar med användbara länkar till t.ex. databaser, tidskrifter eller böcker inom respektive ämne som har skapats och sköts av ämnesbibliotekarierna.
  • Information om läsesalar, studentdatorer på biblioteken och bokningsbara grupprum hittar du under studieplatser & datorer.
  • Varje termin har vi, utöver ordinarie undervisning, programverksamhet med utbildningstillfällen som är öppna för alla våra studenter. Ingen föranmälan krävs.
  • Under söka hittar du tips på hur du hittar böcker, artiklar eller annat material du behöver till dina studier. Vårt mål är att du ska få stöd i ditt sökande efter information, oavsett var i dina studier du befinner dig.
  • Under låna hittar du information om lån och låneregler vid HT-biblioteken.