Begränsad tillgång till biblioteken

På grund av covid-19 är det viktigt att vi fortsätter att hålla avstånd. Antalet dator- och studieplatser i biblioteken är begränsade och studier ska i möjligaste mån ske hemifrån. För att få hjälp av biblioteken bör i första hand de digitala kontaktvägarna användas.

LUBcat

Böcker och tidskrifter vid Lunds universitet

LUBsearch

Elektroniska böcker, artiklar, tidskrifter och databaser

LIBRIS

Böcker och tidskrifter på bibliotek i hela Sverige

Fråga oss digitalt!

Kontakta oss digitalt för att få hjälp med exempelvis sökningar och referenshantering, eller om du har frågor om dina lån!

Kalendarium