8

okt

Forskningsaktiviteter i LUCRIS och Forskningsportalen

8 oktober 2024 10:00 till 11:00 Övrigt

Genom att registrera dina forskningsaktiviteter i LUCRIS kan du synliggöra den forskning som presenteras på andra sätt än genom publicering. En aktivitet i LUCRIS kan relateras till annat innehåll såsom publikationer och projekt. 

Vi går igenom vad som är viktigt att tänka på och ger några exempel. Under tillfället har du även möjlighet att få praktisk hjälp i LUCRIS.

Läs mer om hur du använder aktivitetsmodulen på medarbetarwebben

För information om vad forskare och doktorander ska registrera i LUCRIS, vänligen se: HT fakulteternas miniminivå för registrering i LUCRIS 

Tisdag 8 oktober, 10:00–11:00, SOL: B210

Välkommen!

För anställda vid HT-fakulteterna. Ingen föranmälan krävs! Vid frågor kontakta: forskningsstod@htbibl.lu.se.

Om händelsen:

8 oktober 2024 10:00 till 11:00

Plats:
SOL: B210

Kontakt:
forskningsstodhtbibl.luse

Spara händelsen till din kalender