LUP Student Papers

Lunds universitets studenter har möjlighet att göra sina uppsatser och examensarbeten tillgängliga via LUP Student Papers. På HT-fakulteterna laddar studenterna i regel själva upp sina uppsatser. Posterna som har skapats går sedan vidare till kursansvarig lärare som har till uppgift att kolla om uppsatsen är godkänd, om rätt version av fulltexten har laddats upp och om uppsatsen har hamnat på rätt termin. När läraren har godkänt uppladdningen går uppsatsen vidare till respektive ämnesbibliotekarie, som säkerställer att den bibliografiska informationen stämmer och alla inblandade personer är länkade på ett korrekt sätt. När granskningen är klar publiceras uppsatsen och blir synlig för allmänheten.  

Granska studentuppsatser i LUP Student Papers
Manual för "teacher" (PDF, öppnas i ny flik)

Om du vill hitta publicerade studentuppsatser kan du söka i LUP Student Papers eller i Uppsök, en nationell databas med studentuppsatser från svenska universitet och högskolor, där även uppsatserna som läggs in i LUP Student Papers görs tillgängliga.

Sök i LUP Student Papers
Sök i Uppsök

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2023-01-10