lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Anja Hoppe

Bibliotekarie
HT-biblioteken

Avdelningen för bokhistoria
Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap
Institutionen för kulturvetenskaper

Tyska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anja.hoppehtbibl.luse

Telefon
046–222 64 89 (LUX)
046–222 32 23 (SOL)

Rum LUX:C236, SOL:B106

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (HT-biblioteken, Tyska)
Box 192, 221 00 Lund (Avdelningen för bokhistoria, Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap)

Internpost hämtställe
30 (LUX)
20 (SOL)