Språkpedagog

Vid HT-biblioteken finns sedan höstterminen 2022 en språkpedagog för att stödja fakulteternas språkutvecklingsarbete. Verksamheten är ännu under uppbyggnad men på sikt har språkpedagogen framför allt till uppgift att utveckla olika former av undervisning och stöd i akademiskt skrivande, på både svenska och engelska, som är integrerat med ämnenas egen undervisning och specifikt utformat till att möta deras behov. Om du som lärare på HT har några förslag på vad vi kan göra eller vill delta i vår pilotverksamhet, kontakta gärna Claes Lindskog.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2022-08-26