Hylluppställningar

Kursböcker och metodböcker hittar du på entréplanet på både LUX- och SOL-biblioteket. Allt annat material på LUX-biblioteket är uppställt enligt Dewey decimalklassifikation, på SOL-biblioteket är allt Dewey förutom några skönlitteraturavdelningar (våning tre) och referensavdelningen (på bottenplan) som fortfarande följer SAB-systemet. På Asienbiblioteket står samlingen enligt Dewey och kursböckerna hittar ni på första hyllan till vänster, direkt när ni kommer in i biblioteket.

Hylluppställningslistor

Asienbiblioteket:
Dewey på Asienbiblioteket

LUX-biblioteket:
Dewey på LUX-biblioteket

SOL-biblioteket:
Dewey på SOL-biblioteket
SAB på SOL-biblioteket (endast REF-avdelningen)[PDF, öppnas i ny fönster]

Karta över LUX-biblioteket

Hitta till rätt hylla i biblioteket.

Karta över SOL-biblioteket

Hitta till rätt hylla i biblioteket.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2022-06-21