Hylluppställningar

Kursböcker och metodböcker hittar du på entréplanet på både LUX- och SOL-biblioteket. Allt annat material på biblioteken är uppställt enligt Dewey decimalklassifikation. På LUX-biblioteket hittar du referensavdelningen på källarplan, på SOL-biblioteket är den placerad bakom kursböckerna på entréplan. Även på Asienbiblioteket står samlingen enligt Dewey och kursböckerna hittar du på första hyllan till vänster, direkt när du kommer in i biblioteket.

Hylluppställningslistor

Asienbiblioteket:
Dewey på Asienbiblioteket

LUX-biblioteket:
Dewey på LUX-biblioteket

SOL-biblioteket:
Dewey på SOL-biblioteket
Referensavdelningen på SOL-biblioteket

Karta över LUX-biblioteket

Hitta till rätt hylla i biblioteket.

Karta över SOL-biblioteket

Hitta till rätt hylla i biblioteket.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2023-02-24