Hylluppställningar

Kursböcker och metodböcker hittar du på entréplanet på både LUX- och SOL-biblioteket. Allt annat material på LUX-biblioteket är uppställt enligt Dewey decimalklassifikation, på SOL-biblioteket enligt SAB-systemet samt Dewey. På Asienbiblioteket står samlingen enligt SAB-systemet och kursböckerna hittar ni på första hyllan till vänster, direkt när ni kommer in i biblioteket.

På SOL-biblioteket är vi mitt uppe i övergången från SAB-systemet till Dewey vilket gör att vi för närvarande har material uppställt efter båda systemen. Vi räknar med att projektet kommer att pågå under några år. De nya och ommärkta Deweyböckerna kommer du under tiden att hitta på nyförvärvshyllan respektive speciellt uppmärkta hyllor på andra våningen. Ommärkt skönlitteratur står placerad tillsammans med den oomgjorda på tredje våningen. Ursäkta röran! Om du inte hittar vad du söker kan du gärna fråga oss i informationsdisken.

Hylluppställningslistor

Asienbiblioteket:
Dewey på Asienbiblioteket

LUX-biblioteket:
Dewey på LUX-biblioteket

SOL-biblioteket:
Dewey på SOL-biblioteket
SAB på SOL-biblioteket

Karta över LUX-biblioteket

Hitta till rätt hylla i biblioteket.

Karta över SOL-biblioteket

Hitta till rätt hylla i biblioteket.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2021-05-24