lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Lärare

Vi erbjuder stöd för dig som undervisar på HT-fakulteterna och för dina studenter i deras lärandeprocess. Fråga oss t.ex. om du vill boka en bibliotekarie för undervisning om t.ex. informationssökning eller referenshantering, om du undrar hur du länkar till e-böcker eller artiklar i e-tidskrifter i lärplattformen eller har funderingar kring kopieringstillstånd.

HT-bibliotekens undervisning är som regel väl förankrad i fakultetens ämnen. Vi sätter upp undervisningsplaner för varje ämne med tydligt definierade mål och en progression som börjar på grundkursen och följer studenten upp till masternivå. Några av de uppslag som bibliotekets undervisning behandlar rör informationskompetens, källkritik och referenshantering. Mer information om HT-bibliotekens undervisning och om vilket stöd du som lärare kan få av biblioteket hittar du på den här sidans undersidor.

  • I våra ämnesguider har vi samlat användbara länkar till t.ex. tidskrifter och databaser relevanta för ditt ämne, och om du undrar vem som är kontaktbibliotekarie för ditt ämne kan du kolla i vår ämnesbibliotekarielista.
  • Vill du länka till elektroniska artiklar i t.ex. kursplattformen? Under länka rätt finns det information om hur du går tillväga när du ska skapa stabila länkar som även fungerar utanför campus till exempelvis artiklar ur e-tidskrifter eller sådant du hittar i LUBcat och LUBsearch.
  • Använder du dig av kompendier på dina kurser och undrar om du behöver söka kopieringstillstånd för ett visst kapitel ur en bok eller en viss artikel? Under kopieringstillstånd får du reda på vad som gäller kring kopiering och hur du går tillväga ifall du behöver hjälp med att söka kopieringstillstånd.
  • Andra upphovsrättsfrågor, t.ex. bildanvändning, Creative Commons-licenser, Open Access och egen kopiering behandlas under rubriken upphovsrätt.