Lärare

Stöd för dig som undervisar

Vi erbjuder stöd för dig som undervisar på HT-fakulteterna och för dina studenter i deras lärandeprocess. Fråga oss om du vill boka en bibliotekarie för undervisning om exempelvis informationssökning eller referenshantering, om du undrar hur du länkar till e-böcker eller artiklar i e-tidskrifter i lärplattformen eller har funderingar kring kopieringstillstånd och upphovsrätt. Vi hjälper dig också med frågor kring LUP Student Papers.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2021-11-05