lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kampucheasamlingen

Kampucheasamlingen sammanställdes av Israel (Izzy) Young, en f.d. medlem i Vänskapsföreningen Sverige-Kampuchea och donerades till Asienbiblioteket 2001.

Samlingen består till stor del av tidningsurklipp och dokument, från olika källor mellan åren 1967-2000 samt cirka 70 böcker.

Tidningsurklippen och dokumenten är organiserade kronologiskt, de flesta är från 1970-talet. En del av dokumenten är samlade ämnesvis, exempelvis från Svenska Kommittén för Vietnam, Laos och Kampuchea, Rättegångarna mot Pol Pot samt The Voice of Cambodian Nationalists.

Majoriteten av böckerna är på engelska, ett tjugotal på franska samt några på svenska: För en detaljerad lista på innehållet i samlingen (PDF), klicka här.

För att se samlingen, vänligen kontakta personalen på Asienbiblioteket.

Kampucheasamlingen

Foto: Nina Brand