Kampucheasamlingen

Kampucheasamlingen sammanställdes av Israel (Izzy) Young. Young var intresserad av Kambodja samt även politiskt engagerad. Han arbetade aktivt med att sprida information om situationen i Kampuchea genom kolumner i tidskrifter och nyhetsbrev. Han donerade sin samling till Asienbiblioteket 2001. Kampucheasamlingen består till stor del av tidningsurklipp och dokument, från olika källor mellan åren 1967-2000 samt cirka 70 böcker. Tidningsurklippen och dokumenten är organiserade kronologiskt, de flesta är från 1970-talet. En del av dokumenten är samlade ämnesvis, exempelvis från Svenska Kommittén för Vietnam, Laos och Kampuchea, Rättegångarna mot Pol Pot samt The Voice of Cambodian Nationalists. Majoriteten av böckerna är på engelska, ett tjugotal på franska samt några på svenska. Se en översiktlig lista på innehållet i Kampucheasamlingen. För att se samlingen, vänligen kontakta personalen på Asienbiblioteket.

Mer om Izzy Young

Israel Goodman (Izzy) Young (1928-2019) var en portalfigur inom 1960-talets folkmusikrörelse i New York. Hans butik The Folklore Center innehöll böcker och skivor men blev också en samlingspunkt. Izzy Young uppmuntrade flera artister, och arrangerade Bob Dylans första konsert, som skedde i Carnegie Hall, New York, 1961. Young flyttade till Stockholm 1973 efter att han upptäckt svensk folkmusik, och startade även där ett Folklore Centrum som höll öppet fram till 2018. I lokalen anordnades konserter, och där fanns också en stor samling litteratur om amerikansk folkmusik. (Hanna Flyckt har bidragit med texten om Izzy Young.)

Kampucheasamlingen
Foto: Nina Brand
Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2021-11-10