Datahanteringsplan

Genom att planera datahanteringen på ett strukturerat sätt, i en datahanteringsplan, får forskaren hjälp att se över relevanta lagar och riktlinjer, identifiera behov och problem samt underlätta organisering och dokumentation. Datahanteringsplanen är ett levande dokument, som bör uppdateras under projektets gång.

Forskningsfinansiärer ställer ofta krav på att finansierade projekt ska ha en datahanteringsplan.

Verktyget DMPonline

Använd verktyget DMPonline för att skapa och hantera dina datahanteringsplaner. I verktyget finns specifika mallar för olika finansiärer och även en mall som Lunds universitet tagit fram – vilken matchar den struktur och standardmall som användes i det tidigare verktyget för datahanteringsplaner, DMP Roadmap. Du kan också be om återkoppling på din datahanteringsplan från oss bibliotekarier via DMPonline.

Klicka på knappen Sign in with your institutional credentials och ange Lund University för att logga in med ditt Lucat-id.

Logga in i verktyget DMPonline

Byte av verktyg våren 2024: DMP Roadmap är det verktyg som tidigare använts för datahanteringsplaner vid Lunds universitet. Detta håller på att bytas ut mot det nya verktyget DMPonline. Det går fortfarande att hitta och ladda ner gamla datahanteringsplaner i PDF-format från DMP Roadmap, men det går inte längre att skapa nya eller redigera befintliga planer. Vi arbetar med att på sikt flytta över äldre datahanteringsplaner till det nya verktyget DMPonline. 

Planen innehåller den här typen av frågor:

 • Vilken sorts data kommer du att samla in/skapa?
 • Hur kommer data att samlas in/skapas?
 • Vilken dokumentation och metadata skall åtfölja datan?
 • Finns det etiska frågor/aspekter att fundera över?
 • Hur ska du lösa upphovsrättsliga frågor?
 • Hur ska datan lagras på ett åtkomligt och säkert sätt?
 • Vilka rutiner för säkerhetskopiering ska användas?
 • Vilken data ska återanvändas, delas och/eller bevaras?
 • Hur ska data arkiveras/långtidsbevaras?
 • Hur kommer du att dela data? Finns det några särskilda restriktioner och/eller krav?
 • Vem kommer att ansvara för datahanteringen i projektet?
 • Vilka resurser behöver du för själva datahanteringsplanen (exempelvis personal, mjukvara och hårdvara)? Vad finns det för kostnader i anslutning till detta?

Mer information och vägledning

Om datahanteringsplaner hos Svensk Nationell Datatjänst (SND)

Om datahanteringsplaner hos Digital Curation Centres (DCC)

DMPonline

LU:s verktyg för att skapa datahanteringsplaner.

Datahanteringsplan

Information från SND om datahanteringsplaner.

DCC checklist

Checklista för datahanteringsplan från Digital Curation Centre [PDF, öppnas i nytt fönster].

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2024-04-04