Datahanteringsplan

En datahanteringsplan (omnämns ofta med termen Data Management Plan, förkortat DMP) hjälper dig hantera dina data vad gäller sådant som att organisera, lagra och spara dem.

Att avsätta tid för att skriva en bra DMP ger dig ett tillfälle att tänka igenom många av aspekterna som finns med i den här guiden, och sparar ofta tid och möda senare under arbetet.

Fler och fler forskningsfinansiärer ställer krav på en DMP som del av ansökan om forskningsmedel. Ett exempel är EU som från 2017 infört krav på DMP för projekt i Horizon 2020. Från 2019 kräver Vetenskapsrådet att projekt som beviljats stöd har en datahanteringsplan på plats när projektet startat. Formas kräver också att datahanteringsplan upprättas för projekt som beviljats stöd. Riksbankens Jubileumsfond kräver numer datahanteringsplan för vissa typer av projekt. Även om alla forskningsfinansiärer ännu inte har krav på en datahanteringsplan kan det ändå vara en fördel att bifoga en sådan till din forskningsansökan eftersom det visar att du har tänkt igenom dessa frågor och kan visa på svaren.

Vid Lunds universitet finns ett verktyg för datahanteringsplaner, DMPRoadmap. I nuläget finns en mall för Vetenskapsrådet och en generell mall för datahanteringsplaner vid Lunds universitet. Läs mer om verktyget på Medarbetarwebben.

För att verkligen vara till nytta skall en DMP ses som ett levande dokument, som bör uppdateras under projektets gång. En DMP består av svar till frågor som dessa:

 • Vilken sorts data kommer du att samla in/skapa?
 • Hur kommer datan att samlas in/skapas?
 • Vilken dokumentation och metadata skall åtfölja datan?
 • Finns det etiska frågor/aspekter att fundera över?
 • Hur skall du lösa upphovsrättsliga frågor?
 • Hur skall datan lagras på ett åtkomligt och säkert sätt?
 • Hur skall datan backas upp under projektet?
 • Vilken data skall återanvändas, delas och/eller bevaras?
 • Hur skall datan arkiveras/långtidsbevaras?
 • Hur kommer du att dela datan? Finns det några särskilda restriktioner och/eller krav?
 • Vem kommer att ansvara för datahanteringen i projektet?
 • Vilka resurser behöver du för att genomföra datahanteringsplanen (t.ex. personal, mjukvara och hårdvara)? Vad finns det för kostnader i anslutning till detta?

Fler resurser

Verktyg och mallar från UK Data Service

DMP-exempel och vägledning från DCC

Basic DMP Template (UoL)

DMPRoadmap

LU:s verktyg för att skapa datahanteringsplaner.

Datahanteringsplan

Information från SND om datahanteringsplaner.

DCC checklist

Checklista för datahanteringsplan från Digital Curation Centre.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2021-11-01