Dela och återanvända data

Dela din data

Det finns flera sätt och flera tjänster som kan användas för att dela data, vilket som passar dig bäst beror på vilken data du har och hur du vill göra din data tillgänglig. Exempel på detta är:
  • Ämnesspecifika tjänster, som Corpus-servern på Humanistlaboratoriet, hitta fler tjänster på Re3data (register över repositorier för forskningsdata).
  • Nationella tjänster, som Svensk nationell datatjänst SND (inom humaniora, samhällsvetenskap, medicin & hälsa).
  • Plattformar för öppen data, som t.ex. Zenodo och Figshare.
  • Tidskrifter, antingen vanliga tidskrifter där man kan tillgängliggöra data i anslutning till en publicerad artikel eller speciella datatidskrifter vars syfte är att tillgängliggöra dataset, exempelvis Data in Brief.
Kontakta gärna biblioteket om du har frågor om var du kan dela din data. Om din data innehåller uppgifter som kan vara känsliga, personuppgifter eller upphovsrättsskyddat material kan du inte dela den hur som helst. Vill du göra den tillgänglig måste den först avidentifieras. Använd gärna standardiserade licenser, t.ex. CC-licenser, för att tydliggöra hur din data får användas.

Använda andras data

Det finns många öppet tillgängliga kulturarvsdata och myndighetsdata som man själv kan tanka ner. Många av dessa använder sig av öppna API:er, via vilka data kan laddas ner. När du använder andras data, ska den citeras med uppgifter om bl.a. upphovsrättsinnehavaren, var data är lagrad med hjälp av en DOI eller annan beständig identifikator och ev. version.

Svensk nationell datatjänst

tillgängliggör data inom samhällsvetenskap, humaniora, medicin och hälsa.

DataCite

Varför är det så viktigt att citera data?

FAIR Data Principles

FAIR - a set of guiding principles to make data Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable.

LUPOP

LUPOP, Lund University Population Research Platform, är en infrastruktur för befolknings-undersökningar som bygger på data från enskilda individer.
Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2020-06-24