Dela och återanvända data

Dela din data

Det finns flera sätt och flera tjänster som kan användas för att dela data, vilket som passar dig bäst beror på vilken data du har och hur du vill göra din data tillgänglig. Exempel på detta är:

  • Ämnesspecifika tjänster, som Corpus-servern på Humanistlaboratoriet. Fler tjänster finns på Re3data (register över repositorier för forskningsdata).
  • Nationella tjänster, som Svensk nationell datatjänst SND (inom humaniora, samhällsvetenskap, medicin & hälsa).
  • Plattformar för öppen data, som till exempel Zenodo och Figshare.
  • Tidskrifter, antingen vanliga tidskrifter där man kan tillgängliggöra data i anslutning till en publicerad artikel eller speciella datatidskrifter vars syfte är att tillgängliggöra dataset, exempelvis Data in Brief.

Kontakta gärna biblioteket om du har frågor om var du kan dela din data. Om din data innehåller uppgifter som kan vara känsliga, personuppgifter eller upphovsrättsskyddat material kan du inte dela den hur som helst. Vill du göra den tillgänglig måste den först avidentifieras. Använd gärna standardiserade licenser, till exempel CC-licenser, för att tydliggöra hur din data får användas.

Använda andras data

Det finns många öppet tillgängliga kulturarvsdata och myndighetsdata som man själv kan ladda ner. Många av dessa använder sig av öppna API:er för neddladdning. När du använder andras data, ska den citeras med uppgifter om bland annat upphovsrättsinnehavaren, var data är lagrad med hjälp av en DOI, eller annan beständig identifikator och eventuellt version.

Svensk nationell datatjänst...

... tillgängliggör data inom samhällsvetenskap, humaniora, medicin och hälsa.

DataCite

Organisationen DataCite om varför det är så viktigt att citera data.

FAIR Data Principles

FORCE11:s principer om fair data: data som är sökbar, tillgänglig, driftskompatibel och återanvändbar (FAIR: Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable).

LUPOP

Lund University Population Research Platform (LUPOP) är en infrastruktur för befolknings­undersökningar som bygger på data från enskilda individer.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2022-09-30