lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskningspublikationer

Här har vi samlat information om sådant som rör forskningspublicering, så som vad du ska tänka på vid Open Access-publicering eller hur du skaffar ett ISBN/ISSN-nummer till din publikation. Du kan också läsa mer om värdering av humanistisk forskning och olika prestationsindikatorer.