Etikprövning

Om din forskning involverar människor, persondata eller djurförsök kan du behöva begära etikprövning.

Information om när och hur du ansöker om etikprövning finns på Medarbetarwebben samt på Etikprövningsmyndighetens sida. En datahanteringsplan utgör en bra utgångspunkt för en ansökan om etikprövning och är ett exempel på hur man kan återanvända informationen där.

Observera att en ansökan om etikprövning är förknippad med en kostnad och att det kan dröja innan du får ett beslut. De flesta forskningsfinansiärer täcker denna kostnad om den räknats med i projektets budget.

Mer information om etiska överväganden i forskningssammanhang: Vägledning för etikprövning av forskning inom HT-fakulteterna [PDF, öppnas i nytt förnster]

Forskningsetik

Lunds universitets sida om forskningsetik

Etikråd

Humanistiska och teologiska fakulteternas etikråd kan vid behov bistå med råd till enskilda forskare vid HT, framför allt rörande etikprövning.

Personuppgifter och informerat samtycke

Information om personuppgifter och informerat samtycke på Medarbetarwebben.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2022-10-12