ISBN, ISSN, DOI & ORCID

ISBN för böcker, ISSN för tidskrifter, DOI för elektroniskt material och ORCID för forskare är olika typer av beständiga identifierare (persistent identifiers – PIDs). De säkerställer att åtkomsten till objektet eller posten är stabil. 

Nedan hittar du mer information om de olika beständiga identifikatorerna och hur du går tillväga för att skaffa dem till din publikation eller dig själv.

Böcker som ges ut ska förses med ISBN-nummer (undantag kan förekomma). En bok som ges ut både i tryckt form och i digital open access-version får två ISBN-nummer, en för varje version, enligt beslut av Kungliga biblioteket. Skriftserier vid HT tillhandahåller ISBN-nummer både för böcker som ges ut inom skriftserierna och för dem som ges ut internt utan serietillhörighet. Det gäller alltså även de internt utgivna avhandlingarna. För att erhålla ISBN-nummer, mejla till skriftht.luse. Var gärna ute i god tid!

Skriftserier vid HT - https://www.ht.lu.se/forskning/skriftserier/

En DOI är ett unikt permanent identifieringsnummer (alfanumeriskt) som tilldelas elektroniska dokument. När till exempel en artikel i en tidskrift publiceras elektroniskt, kan den ges en DOI av förlaget. En DOI fungerar som en stabil länk till publikationen. Om du har tillgång till en sådan när du ska hänvisa till en publikation, är den därför att föredra framför en URL-länk. En artikels DOI hittar du ofta i början av eller i nära anslutning till artikeln.

Ett exempel på hur en DOI ser ut är: 10.1000/182. Just denna leder till DOI Handbook från DOI.org.

ORCID-iD är ett unikt nummer för att identifiera forskare och dessa ingår i ORCID som är ett internationellt forskarregister. Det kan underlätta för finansiärer och andra att hitta rätt forskare världen över oavsett likartade namn. Du kan skaffa ett iD på orcid.org och använda det i olika arbetsflöden som anslagssökning och manuskriptinlämning till förlag. Dessutom kan du importera publikationsdata från databaserna Scopus och Web of Science till ditt ORCID-konto. Import från Web of Science förutsätter att du har ett ResearcherID och att det är uppdaterat med dina publikationer. Du behöver ett ORCID-iD för att kunna skapa konto i Prisma – Fortes, Formas och Vetenskapsrådets gemensamma ansöknings- och ärendehanteringssystem.

Skriftserier vid HT

Om HT:s skriftserier och hur du får hjälp vid publicering

ISSN

Kungliga Biblioteket om ISSN

ISBN

Kungliga biblioteket om ISBN

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2023-03-03