Datahantering

Datahantering är något som genomsyrar hela forskningsprocessen. Du kan behöva fundera över många olika aspekter inför, under och efter ditt projekt.

Här har vi samlat information om och länkar till sådant som du kan behöva tänka på vid hantering av forskningsdata, så som organisering av data, vilka regler som gäller för känsliga data och personuppgifter och tillgängliggörande.

Digital Curation Centre

Britiska Digital Curation Centre har samlat information om alla aspekter av hantering och tillgängliggörande av forskningsdata.

Svensk nationell datatjänst

SND:s huvuduppgift är att stödja tillgänglighet, bevarande och återanvändning av data och relaterat material.

Research Data Glossary

Ordlista för forskningsdatahantering, skapad av University of Oxford.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2022-10-04