lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Datahantering

Datahantering är något som genomsyrar hela forskningsprocessen. Du kan behöva fundera över många olika aspekter inför, under och efter ditt projekt.

Här har vi samlat information och länkar om några av de saker som du kan behöva tänka på vid hantering av forskningsdata, så som organisering av data, vilka regler som gäller för känsliga data och personuppgifter och tillgängliggörande.