Kostnader

Datahantering innebär tid och kostnader och det är bra att från början vara medveten om detta och avsätta resurser till det. Exempel på kostnader:

  • Tid för själva hanteringen (för att t.ex. beskriva, organisera, tvätta och avidentifiera data)
  • Programvara (kostnader för köp eller licenser/år, startkostnader)
  • Personal för själva hanteringen (data manager för projektet, forskningsingenjör för programmering)
  • Säker förvaring av data (serverplats, säkerhetsskåp)
  • Etikprövning

Om ditt projekt innebär att du bygger till exempel en databas eller en webbplats som skall uppdateras efter projekttidens slut, måste detta tas med i budgeten. Du kan ofta ansöka om pengar för att täcka dessa kostnader, om du kan redogöra för dem redan när du skriver din ansökan. Biblioteket och fakultetens IT-support kan hjälpa dig beräkna kostnaderna.

Kostnader för datahantering

UK Data Service har utvecklat ett verktyg och en checklista för att lättare kunna beräkna kostnader för hantering av forskningsdata.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2022-10-05