Under projektet

Att arbeta strukturerat med data kan underlätta både under projektets gång och inför arkivering, liksom vid eventuellt tillgängliggörande.

  • Kan datahanteringsplanen följas? Ändra den annars så att den fungerar som ett hjälpmedel under projektet.
  • Under projekttiden behöver personuppgifter hanteras i enlighet med gällande regler. Det kan handla om krav på säker förvaring, kryptering etc.
  • Vilken mjukvara används? Hur stabilt är filformatet? Beroende på vilka program och andra tekniker du använder behöver du planera för hur materialet skall kunna användas framöver.
  • I takt med att dataset genereras behöver data organiseras på ett strukturerat sätt, för att göra dem begripliga både för dig själv och andra.
  • Tankar om publicering kan förändras under projektets gång, kanske kan du komma att vilja bygga en databas eller publicera data öppet tillgängliga? De ursprungliga kostnadsberäkningarna kan behöva justeras.
  • Oavsett vad som skall arkiveras när projektet är slutfört är det ibland önskvärt att tillgängliggöra data under projekttiden för att få feedback från andra. Om du väljer att göra så, möjliggör det delning av levande data med forskare, utan att projekt eller resultat behöver vara färdigt.
  • För att andra skall kunna återanvända dataset som du genererat är det viktigt att beskriva dem på ett utförligt och strukturerat sätt, med metadata som så långt som möjligt bygger på vedertagna standarder.

Dokumenthantering vid Lunds universitet

Information på Medarbetarwebben

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2022-07-12