Höstens program 2018

Personuppgifter i forskningen
Så hanterar du dem i enlighet med GDPR och de nationella anpassningarna!

Fredag 12 oktober kl. 10.15-12.00 (LUX:B237) Hur påverkas din forskning av det nya regelverket för behandling av personuppgifter?

Kristina Arnrup Thorsbro, utredare vid Universitetsledningens kansli, informerar och svarar på frågor om vad GDPR och de föreslagna lagändringarna gällande behandling av personuppgifter för forskningsändamål innebär för forskningsverksamheten vid Lunds universitet.

För anställda vid HT-fakulteterna och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Anmäl ditt intresse till forskningsstodhtbibl.luse eller refsambib.luse, senast 8/10. Hör gärna av dig med frågor i förväg!

EndNote-introduktion

Tisdag 13 november, kl. 10.15-12.00 (SOL:B210) EndNote är ett program för att spara referenser, skapa bibliografier och hålla reda på fulltextfiler. Vi anordnar ett introduktionstillfälle för dig som inte tidigare använt EndNote. Efter genomgången finns möjlighet att ställa frågor. Ingen föranmälan krävs. Du som har använt programmet och har frågor kring mer avancerad användning är välkommen att kontakta per.carlehedenhtbibl.luse. För anställda vid HT-fakulteterna. Vi håller till i SOL-bibliotekets datorsal på andra våningen. Ingen föranmälan krävs.

How to Create a Data Management Plan for your Research Project

Tisdag 4 december kl. 10.15-12.00 (LUX:B339) Är du mitt uppe i att skriva din forskningsansökan? Undrar du hur du ska formulera din datahanteringsplan? En datahanteringsplan (Data Management Plan, förkortat DMP) hjälper dig att hantera dina data, så som att organisera, lagra och spara dem. Vi ger en introduktion till det som vanligen behöver beskrivas i en DMP och tipsar om användbara verktyg och länkar. Gott om utrymme ges för att diskutera dina DMP-frågor. Ta gärna med dig din DMP eller ta tillfället i akt att börja formulera en. Att avsätta tid för att skriva en bra DMP ger dig ett tillfälle att tänka igenom hur du skall organisera dina data och vad detta innebär i tid och pengar. Om du bifogar en DMP till din forskningsansökan visar att du har tänkt igenom din datahantering och kan svara på frågor så som:
  • Vilken sorts data kommer du att samla in/skapa?
  • Finns det etiska frågor/aspekter att fundera över?
  • Vilken data skall återanvändas, delas och/eller bevaras?
Fler och fler forskningsfinansiärer ställer krav på en DMP som del av ansökan om forskningsmedel och det kan vara fördelaktigt för dig att redan nu veta hur man gör.
Mer om datahanteringsplaner och checklista hittar du på våra sidor om forskningsdatahantering. För anställda vid HT-fakulteterna. Anmäl ditt intresse till forskningsstodhtbibl.luse, senast den 27 november.
Hör gärna av dig med frågor i förväg!


Öppen LUCRIS-verkstad

Tisdag 8 januari kl. 13.00-15.00 (SOL:B210)
Torsdag 17 januari kl. 09.00-11.00 (SOL:B210)
Tisdag 29 januari kl. 11.00-13.00 (SOL:B210) Har du frågor kring hur du registrerar eller uppdaterar din information i LUCRIS inför forskningsredovisningen? Exempelvis gällande poster för publikationer, aktiviteter eller hur relationer skapas mellan dem? Kom till vår drop-in-workshop där du kan få hjälp att använda LUCRIS. För anställda vid HT-fakulteterna. Vi finns på plats i SOL-bibliotekets datorsal på andra våningen! Ingen föranmälan krävs.

Kontakt

E-post: forskningsstodhtbibl.luse
Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2023-01-25