Höstens program 2023

Välkommen till denna termins seminarier och workshops inom området vetenskaplig kommunikation. Vi vänder oss till doktorander, forskare och övrig personal vid HT. Vi som jobbar med forskningsstöd på HT-biblioteken ordnar också tillfällen för grupper och avdelningar om frågor kring Open Access, utvärdering, datahantering och andra aspekter av vetenskaplig kommunikation. Alla tillfällen hålls på engelska om detta önskas av någon deltagare. 

Open access-publicering

Ställ alla frågor du har om publicering med öppen tillgång! Vilka möjligheter finns det att publicera sig OA? Vad innebär LU:s OA-policy i praktiken? Hur väljer jag CC-licens? Varför kostar det att publicera sig OA? Finns det medel att söka? Vad menas med diamant-OA? Vilken version kan jag parallellpublicera?

Skicka gärna in frågor i förväg till forskningsstodhtbibl.luse!

Torsdag 12 oktober 2023, 10:15–11:00, SOL:B210

Lunds universitets Open access-policy för publikationer och konstnärliga verk [PDF, öppnas i nytt fönster]

För anställda vid HT-fakulteterna. Ingen föranmälan krävs.

EndNote-introduktion

EndNote är ett program för att spara och strukturera referenser, skapa bibliografier och hålla reda på fulltextfiler. Vi anordnar ett introduktionstillfälle för dig som inte tidigare använt EndNote, eller för dig som behöver en uppfräschning. Efter genomgången finns möjlighet att ställa frågor och börja använda programmet. Ta med egen dator!

Du som har använt programmet och har frågor kring mer avancerad användning är välkommen att kontakta: kristina.ericsonhtbibl.luse

Onsdag 18 oktober 2023, 10:15–12:00, LUX:C216

För anställda vid HT-fakulteterna. Anmäl dig till: kristina.ericsonhtbibl.luse senast måndag 16/10.

Introduktion till datahanteringsplanering

En datahanteringsplan ska hjälpa till att identifiera vilka val som behöver göras och vilka insatser som är lämpliga för att hanteringen av data ska vara effektiv och i enlighet med lagar och regler. Projektdeltagare och andra relevanta instanser ska kunna använda planen för att förstå och följa arbetsgången. Vi ger en introduktion till datahanteringsplanering, med fokus på hantering av personuppgifter, publiceringsstrategi, upphovsrätt, metadata och arkivering. Vi tittar på de resurser och hjälpmedel som finns tillgängliga för att underlätta planeringen och hanteringen av data under projekttiden.

Tisdag 5 december, 13:15–15:00, SOL:A158

För anställda vid HT-fakulteterna. Anmäl ditt intresse till forskningsstodhtbibl.luse, senast den 1/12. 

Öppen LUCRIS-verkstad

Har du frågor kring hur du registrerar eller uppdaterar din information i LUCRIS inför forskningsredovisningen? Exempelvis gällande poster för publikationer, aktiviteter eller hur relationer skapas mellan dem? HT-biblioteken anordnar två drop-in tillfällen där du kan få hjälp att använda LUCRIS.

Onsdag 10 januari 2024, 10:15–12:00, Zoom: https://lu-se.zoom.us/my/annakim.elten 

För anställda vid HT-fakulteterna. Ingen föranmälan krävs.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2024-01-10