Beställa språktjänster

Om du som forskare vill få din avhandling, en artikel eller ett abstract översatt eller språkgranskad, behöver du själv beställa denna tjänst enligt rådande ramavtal. HT-biblioteken erbjuder dig som forskare eller doktorand stöd i den här processen. Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor kring hur du ska gå tillväga.

Offentliga myndigheter måste följa reglerna för offentlig upphandling vid inköp av varor och tjänster. Reglerna bygger på EU-direktiv och utgår ifrån fem grundprinciper:

 • Principen om icke-diskriminering
 • Principen om likabehandling
 • Principen proportionalitet
 • Principen om öppenhet
 • Principen ömsesidigt erkännande

Läs mer om vad dessa principer inbegriper och reglerna för upphandling på Upphandlingsmyndighetens webbsida.

Att beställa en språk- eller översättningstjänst

Inköp av varor och tjänster vid Lunds universitet görs enligt rådande ramavtal som förvaltas av Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. De statliga ramavtal som gäller för översättningstjänster ska användas vid beställning av en språk- eller översättningstjänst, oavsett hur uppdraget finansieras. Du hittar ramavtalen på webbplatsen avropa.se.

Tre språkområden

Det finns ramavtal inom tre språkområden: engelska, svenska samt övriga språk. Olika tjänster ingår i dessa områden och olika avropsformer (former för beställning) gäller, antingen rangordning eller förnyad konkurrensutsättning. Läs mer om avropsformerna här, hör gärna av dig till biblioteket om du är osäker på vad som gäller.

Förfrågningsunderlag, avropsblankett, vägledning och reklamationsblankett återfinns under fliken Gemensamma dokument på varje sida för respektive språkområde. Läs mer vilken avropsform som gäller för respektive språkområde här:

 • Engelska
  Språkområdet omfattar översättning inkl. språkgranskning till/från svenska i både brittisk och amerikansk engelska. Även språkgranskning av texter skrivna på engelska går att avropa.
  • Avropsform: Avrop sker genom fastställd rangordning eller förnyad konkurrensutsättning

   Myndigheten ska använda sig av förnyad konkurrenssättning om något av följande föreligger:
   • Krav på kortare leveranstider än de som framgår av ramavtalet,
   • Avrop av språkgranskning som separat tjänst (egna texter på engelska),
   • Krav på andra ämnesområden än allmänt, juridik och ekonomi,
   • Krav på andra format (webbaserade format, t.ex. Adobe InDesign eller likvärdigt, samt ljud- och videoformat),
   • Uppdraget är särskilt komplext, t.ex. att det krävs speciella ämneskunskaper för att kunna utföra det,
   • Särskilda krav på säkerhet, t.ex. SUA (Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal) eller översättning på plats i myndighetens lokaler,
   • Avropsberättigade vill p.g.a. uppdragets omfattning och art utvärdera översättarens kompetens med arbetsprov, referenser, erfarenhet eller liknande.

    Avropsförfrågan ställs då till samtliga 3 leverantörer.

  • Om inte ovan är aktuellt sker avrop genom fastställd rangordning, förfrågan går till nr 1 först, och om de inte kan, går förfrågan till nr 2
 • Svenska
  Språkområdet omfattar språkgranskning och text redigering av texter skrivna på svenska.
  • Avropsform: Avrop sker genom fastställd rangordning

   Förfrågan ska gå till den som är rangordnad som nr 1, om inte de kan utföra jobbet, går frågan till den leverantör som rangordnad som är nr 2 och så vidare.
 • Övriga språk
  Språkområdet omfattar översättning inkl. språkgranskning till/från svenska i följande språk: Albanska, Arabiska, BKS (bosniska, kroatiska, serbiska), Danska, Finska, Franska, Grekiska, Italienska, Persiska, Polska, Ryska, Spanska, Turkiska, Tyska. Även ytterligare språk går att avropa som tilläggstjänst.
  • Avropsform: Avrop sker genom fastställd rangordning eller förnyad konkurrensutsättning

   Myndigheten ska använda sig av förnyad konkurrenssättning om något av följande föreligger:
   • Krav på av Kammarkollegiet Auktoriserad translator i de språkriktningar där auktorisation finns,
   • Avrop av språkgranskning som separat tjänst (egna texter på annat språk),
   • Krav på andra ämnesområden utöver allmänna texter,
   • Krav på andra språkriktningar än de som är obligatoriska att offerera,
   • Krav på andra format (webbaserade format, t.ex. Adobe InDesign eller likvärdigt, samt ljud- och videoformat),
   • Krav på kortare leveranstider än de som framgår av ramavtalet,
   • Uppdraget är särskilt komplext, t.ex. att det krävs speciella ämneskunskaper för att kunna utföra det,
   • Uppdraget omfattar översättning till/från flera språkriktningar,
   • Särskilda krav på säkerhet, t.ex. SUA (Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal) eller översättning på plats i myndighetens lokaler,
   • Myndigheten vill pga. uppdragets omfattning och art utvärdera översättarens kompetens med arbetsprov, referenser, erfarenhet eller liknande.

   Avropsförfrågan ställs då till samtliga 4 leverantörer.

  • Om inte ovan är aktuellt sker avrop genom fastställd rangordning, förfrågan går till nr 1 först, och om de inte kan, går förfrågan till nr 2

Praktisk information

Du hittar avtalen och mer information om dem, samt kontaktuppgifter till kundansvarig hos leverantören genom LUPIN. Här informerar statens inköpscentral vid Kammarkollegiet om ramavtalen för språk- och översättningstjänster. När du har ett färdigt avtal, sker själva beställningen av uppdraget genom LUPIN (Proceedo), läs mer om LUPIN på Ekonomiwebben.

Kontakt

Andrea Mervik

Tips & råd

Kontakta avdelningen Översättning och språkfrågor vid Lunds universitet för stöd i språkfrågor och information kring språkresurser.

Avdelningen Inköp och upphandling

Mer information om upphandling hittar du hos avdelningen Inköp och Upphandling på Medarbetarwebben.
Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2020-06-23