Beställa språktjänster

Om du som forskare vill få din avhandling, en artikel eller ett abstract översatt eller språkgranskad, behöver du själv beställa denna tjänst enligt rådande ramavtal. HT-biblioteken erbjuder dig som forskare eller doktorand stöd i den här processen. Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor kring hur du ska gå tillväga.

Offentliga myndigheter måste följa reglerna för offentlig upphandling vid inköp av varor och tjänster. Reglerna bygger på EU-direktiv och utgår ifrån fem grundprinciper:

  • Principen om icke-diskriminering
  • Principen om likabehandling
  • Principen proportionalitet
  • Principen om öppenhet
  • Principen ömsesidigt erkännande

Mer om dessa principer på Upphandlingsmyndighetens hemsida

Reglerna för upphandling på Upphandlingsmyndighetens webbsida

Att beställa en språk- eller översättningstjänst

Inköp av varor och tjänster vid Lunds universitet görs enligt rådande ramavtal som förvaltas av Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. De statliga ramavtal som gäller för översättningstjänster ska användas vid beställning av en språk- eller översättningstjänst, oavsett hur uppdraget finansieras. Du hittar ramavtalen på webbplatsen avropa.se

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet om rådande avtal

Praktisk information

Du hittar gällande avtal och mer information om dem, samt kontaktuppgifter till kundansvarig hos leverantören genom LUPIN. När du har ett färdigt avtal, sker själva beställningen av uppdraget genom LUPIN (Proceedo)

Information om LUPIN på Ekonomiwebben

Tips & råd

Kontakta avdelningen Översättning och språkfrågor vid Lunds universitet för stöd i språkfrågor och information kring språkresurser.

Avdelningen Inköp och upphandling

Mer information om upphandling hittar du hos avdelningen Inköp och Upphandling på Medarbetarwebben.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2022-06-02