Beställa språktjänster

Om du som forskare vill få din avhandling, en artikel eller ett abstract översatt eller språkgranskad, behöver du själv beställa denna tjänst enligt rådande ramavtal.

Det finns för närvarande (24-03-06) två ramavtal vid LU för den här typen av tjänster, ett för översättningstjänster och ett för språkgranskningstjänster. Alla leverantörer finns i Proceedo, de upphandlade leverantörerna ska ha färdigheter anpassade för Lunds universitet och fakulteternas olika behov.

Översättning och språkfrågor vid sektionen Kommunikation är tillgängliga för frågor: https://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/kommunikation-och-grafisk-profil/oversattning-och-sprakfragor.

Tips & råd

Kontakta avdelningen Översättning och språkfrågor vid Lunds universitet för stöd i språkfrågor och information kring språkresurser.

Avdelningen Inköp och upphandling

Mer information om upphandling hittar du hos avdelningen Inköp och Upphandling på Medarbetarwebben.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2024-03-06