Program vt 2015

HT-bibliotekens seminarier och workshops vårterminen 2015

HT-biblioteken erbjuder ett antal seminarier och workshops inom området vetenskaplig kommunikation. Vi vänder oss till doktorander, forskare och övrig personal vid HT. Vi som jobbar med forskningsstöd på HT-biblioteken ordnar också skräddarsydda tillfällen för grupper, avdelningar etc., om t.ex. Open Access, utvärdering och andra aspekter av vetenskaplig kommunikation. Kontakta oss gärna!

Värdering av publikationer

Tisdag 24 februari kl 10.15-11.00
Vi presenterar och diskuterar några modeller för publikationsutvärdering. Både enkla bibliometriska mått och modeller som används i t.ex. våra grannländer och vad den föreslagna FOKUS-modellen skulle kunna innebära för oss. Se publikationer.vr.se/produkt/forskningskvalitetsutvardering-i-sverige-fokus/, "Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige – FOKUS : Redovisning av ett regeringsuppdrag rörande modell för resursfördelning till universitet och högskolor innefattande sakkunniggranskning av forskningens kvalitet och relevans."

Google!?

Torsdag 12 mars kl 13.15-14.00
Google är en stor del av vår vardag och mångas startpunkt för att hitta information. Men vad avgör vilket sökresultat vi får? Hur kan man göra smartare och mer effektiva sökningar? Hur använder man Google Scholar och Googles andra tjänster? Seminariet riktar sig till både anställda och studenter.

EndNote

Introduktion: tisdag 24 mars kl 10.15-12.00
Fortsättning: onsdag 8 april kl 10.15-12.00
EndNote är ett program för att spara referenser, skapa bibliografier och hålla reda på fulltextfiler. Vi  anordnar dels ett introduktionstillfälle för dig som inte tidigare använt systemet, dels ett fördjupningstillfälle för dig som gått på introduktionstillfället eller har använt systemet ett tag men vill lära dig mera. Till fördjupningstillfället får du gärna skicka in frågor senast en vecka i förväg. Efter genomgången finns möjlighet att stanna kvar i datorsalen B210 för eget arbete och diskussion. HT-biblioteken ger även support på referenshanteringsverktyget RefWorks. Om du vill ha hjälp med det, hör av dig till oss.

Om appar - det pAPPerslösa kontoret

Onsdag 8 april kl 12.15-13.00 i sal C:729, Campus Helsingborg
Torsdag 9 april kl 9.15-10.00
i sal G:101, Sociologen, Lund
Hur kan man jobba för att slippa använda så mycket papper? En workshop om hur man kan använda några olika appar och program för att organisera och förenkla sitt arbete. Ges tillsammans med Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek, både på Campus Helsingborg och i Lund. Ta gärna med dig egen platta/mobil. Vi bjuder på kaffe och tilltugg.

OA, vad är det nu igen?

Torsdag 7 maj kl 13.15-14.00
Vad menas med Open Access? Vilka för- och nackdelar ger det att publicera OA? Vad kräver finansiärerna nu? Finns det pengar att söka?

Forskningsdata - beskriva, begagna, bevara

Måndag 8 juni kl. 13.15-14 i sal C:729, Campus Helsingborg
Tisdag 9 juni kl. 13.15-14 i sal B:210, SOL-biblioteket, Lund
Vad är forskningsdata? Varför ska den vara öppen? Vilka krav och regler finns kring hanteringen av den? Vad ska en datahanteringsplan innehålla? Hur publicera och beskriva data så att den blir återanvändbar? HT-biblioteken och Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek ger en introduktion.
För samtliga tillfällen gäller:
Lokal:
SOL-bibliotekets datorsal, plan 2 (B:210) om inget annat anges
Språk:
Svenska eller engelska. Meddela oss en vecka före tillfället om seminariet önskas på engelska.
Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2023-01-25