Program vt 2016

HT-bibliotekens seminarier och workshops vårterminen 2016

HT-biblioteken erbjuder ett antal seminarier och workshops inom området vetenskaplig kommunikation. Vi vänder oss till doktorander, forskare och övrig personal vid HT. Vi som jobbar med forskningsstöd på HT-biblioteken ordnar också skräddarsydda tillfällen för grupper, avdelningar etc., om t.ex. Open Access, utvärdering och andra aspekter av vetenskaplig kommunikation. Kontakta oss gärna på forskningsstodhtbibl.luse!

Forskningsprojektsansökningsworkshop - fortsättning

Måndag 15 februari kl 13:15-16
LUX B339
Den 15 februari håller Forskningsnämnden vid HT, HT-biblioteken, IT-enheten och Humanistlaboratoriet en uppföljningsworkshop till den forskningsprojektsansökningsworkshop de anordnade under höstterminen 2015 se http://www.htbibl.lu.se/om-ht-biblioteken/forskningsstod/program-ht-2015/. Till detta tillfälle kommer deltagarna att ha möjlighet att skicka in ett utkast på sin projektansökan och få den bedömd av erfarna forskare, dessutom kommer Niclas Burenhult, Marianne Thormählen och Samuel Byrskog för att prata om sina erfarenheter av forskningsansökningar. Sista dag att anmäla intresse att deltaga i workshopen är 15 januari 2016. Deltagarna vid första tillfället kommer att ha förtur till platserna, men i mån av utrymme kommer anmälan även att vara öppen för andra. De deltagare som vill få feedback på ansökningsutkast (max tio sidor) mailar dessa till forskningsstodhtbibl.luse senast 25 januari.

EndNote

Introduktion: tisdag 29 mars kl 10.15-12.00
Fortsättning: torsdag 14 april kl 10.15-12.00
EndNote är ett program för att spara referenser, skapa bibliografier och hålla reda på fulltextfiler. Vi  anordnar dels ett introduktionstillfälle för dig som inte tidigare använt systemet, dels ett fördjupningstillfälle för dig som gått på introduktionstillfället eller har använt systemet ett tag men vill lära dig mera. Till fördjupningstillfället får du gärna skicka in frågor till publicera.mail@htbibl.lu.se senast en vecka i förväg. Efter genomgången finns möjlighet att stanna kvar i datorsalen B210 för eget arbete och diskussion.

HT-biblioteken ger även support på referenshanteringsverktyget RefWorks. Om du vill ha hjälp med det, hör av dig till forskningsstodhtbibl.luse.

LUCRIS-workshop

Onsdag 20 april kl 10.15-12.00
SOL-bibliotekets datorsal, B210Måndag 2 maj kl 11.00-14.00
SOL,
Humanistlaboratoriets datorsal, B054
LUCRIS är Lunds universitets nya forskningsinformationssystem. LUCRIS kommer att ersätta LUP (Lund University Publications) som registreringsgränssnitt för publikationer, och kommer även att innehålla annan forskningsinformation, som information om forskare, grupper, projekt och forskningsrelaterade aktiviteter inom t ex samverkan. HT-biblioteken och IT-enheten anordnar två öppna verkstäder där man kan få hjälp med forskningsrelaterade uppgifter med tyngdpunkt på LUCRIS, men det går även bra att ställa andra frågor. Det kommer också vara möjligt att få ett profilfoto taget. Ingen föranmälan krävs.
Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2023-01-25