Program ht 2014

HT-bibliotekens seminarier och workshops höstterminen 2014

HT-biblioteken erbjuder ett antal seminarier och workshops inom området vetenskaplig kommunikation. Vi vänder oss till doktorander, forskare och övrig personal vid HT. Vi som jobbar med forskningsstöd på HT-biblioteken ordnar också skräddarsydda tillfällen för grupper, avdelningar etc., om t.ex. Open Access, utvärdering och andra aspekter av vetenskaplig kommunikation. Kontakta oss gärna! Programmet som pdfReferenshantering – EndNote
Introduktion                       24/9 kl. 10:15-11:00
Fördjupningstillfälle         10/10 kl. 10:15-11:00     
EndNote är ett program för att spara referenser, skapa bibliografier och hålla reda på fulltextfiler. Vi  anordnar dels ett introduktionstillfälle för dig som inte tidigare använt systemet, dels ett fördjupningstillfälle för dig som gått på introduktionstillfället eller har använt systemet ett tag men vill lära dig mera. Till fördjupningstillfället får du gärna skicka in frågor senast en vecka i förväg. Efter genomgången finns möjlighet att stanna kvar i datorsalen B210 för eget arbete och diskussion. HT-biblioteken ger även support på referenshanteringsverktyget RefWorks. Om du vill ha hjälp med det, hör av dig. Open Access i Horizon 2020
1/10 kl. 13:15-14:00
Att göra forskningsresultat fritt tillgängliga är en viktig strategi inom EU för att öka kunskapsspridning och innovation. Vi tittar närmare på vad detta innebär för dig som ska ansöka eller redan har fått finansiering via Horizon 2020 To connect or not connect? – forskarnätverk på webben
15/10 kl. 12:15-13:00, C729, Campus Helsingborg
(Tag gärna med din lunchmacka, vi bjuder på kaffe och kaka!)
16/10 kl. 9:15-10:00, G125, Sociologen, Lund
(Vi bjuder på en enkel frukost från 8:45)
Hur fungerar verktyg som Academia.edu, Menderley och ResearchGate och hur kan man använda dem för att nätverka, dela forskningsresultat och hitta publikationer? Hur skiljer de sig åt och ska man vara med i alla? Seminariet erbjuds i samarbete med Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek. Efter seminariet finns möjlighet att ställa frågor kring just ditt ämnesområde. Kopieringsavtalet – samma mängd men fler former
28/10 kl. 13:15-14:00
Sedan årsskiftet finns det ett nytt s.k. Bonusavtal som reglerar kopiering av litteratur för undervisning. Vi kommer att berätta om hur avtalet har ändrats och vad man som lärare faktiskt får göra nu. Efter seminariet finns möjlighet att ställa frågor. Seminariet erbjuds i samarbete med Juridiska Avdelningen. Olika publiceringssätt för den vetenskapliga boken
13/11 kl. 13:15-15:00 på LUX
Ett seminarium om olika sätt att publicera böcker. Vad innebär print-on-demand och vad skiljer digitalt tryck från offset-tryck? Hur kan man bäst publicera böcker open access? Presentation och praktiska exempel från skriftserierna, Media-Tryck och HT-biblioteken samt möjlighet att ställa frågor. Seminariet riktar sig i första hand till skriftserieredaktörer men är öppet för alla. Get your feed together! Omvärldsanalys och omvärldsbevakning av resurser
18/11 kl. 12:15-13:00, C729, Campus Helsingborg
(Tag gärna med din lunchmacka, vi bjuder på kaffe och kaka!)
20/11 kl. 9:15-10:00, B210, SOL-biblioteket, Lund
(Vi bjuder på en enkel frukost från 8:45)
Hur kan man som forskare lägga upp och skapa en omvärldsanalys och bevakningar av sitt fält? Vi ger en kort presentation av hur man kan vaska fram det mest relevanta ur olika digitala resurser, med hjälp av bevakningar och exempelvis RSS och alerts. I samarbete med Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek. Efter seminariet finns möjlighet att ställa frågor kring just ditt ämnesområde. LUP – varför bry sig?
9/12 kl. 11:15-12:00
Arbete pågår med att ta fram nya modeller för utvärdering och medelstilldelning på nationell nivå. SwePub kommer att användas, vilket ställer nya krav på datan i LUP. Vid detta tillfälle kommer vi att diskutera dels vad den nya modellen innebär och dels hur LUP-posterna återanvänds i SwePub och hur man kan tänka när man skapar posterna. För samtliga tillfällen gäller:
Lokal:
SOL-bibliotekets datorsal, plan 2 (B210) om inget annat anges
Språk:
Svenska eller engelska, beroende på vem som anmäler sig
Anmälan och frågor om programmet:
Maila oss, anmälan senast tre dagar före tillfället.
Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2023-01-25