Program ht 2013

HT-bibliotekens seminarier och workshops höstterminen 2013

Under höstterminen 2013 kommer HT-biblioteken att erbjuda ett antal seminarier och workshops inom området vetenskaplig kommunikation. Vi vänder oss främst till doktorander vid HT men forskare och övrig personal är också välkomna. Programmet som pdfReferenshantering 1-2-3
Att använda ett referenshanteringssystem gör det enkelt och effektivt att spara referenser, skapa bibliografier och hålla reda på sina fulltextfiler. Studenter och anställda vid LU har tillgång till två olika licensierade referenshanteringsprogram: RefWorks och EndNote. Inför fördjupningstillfällena, skicka gärna in frågor en vecka i förväg! Referenshanteringssystem (1) – Överblick (Tis 24/9 kl. 9-10)
Referenshanteringssystem (2) – Introduktion EndNote
(Tis 24/9 kl. 13-14)
Referenshanteringssystem (2) – Introduktion RefWorks
(Tis 24/9 kl. 14-15)
Referenshanteringssystem (3) – Fördjupning EndNote (Fre 11/10 kl. 11-12)
Referenshanteringssystem (3) – Fördjupning RefWorks
(Fre 11/10 kl. 13-14) Hur bevakar du ett ämnesområde? (Ons 2/10 kl. 10-11)
Hur ser du till att du utnyttjar de möjligheter som finns för att bevaka utgivningen av ny litteratur (böcker, artiklar etc.), inom ett specifikt ämnesområde? Fria tjänster för vetenskapliga publikationer (Ons 16/10 kl. 9-10)
Som ett komplement till de licensierade ämnesdatabaserna används ibland fritt tillgängliga söktjänster för vetenskapliga publikationer, t.ex. Google Scholar, Scirus och BASE. Vilket material kan man förvänta sig hitta respektive inte hitta i tjänsterna och hur utnyttjar du dem på bästa sätt? Att förhålla sig till krav på Open Access (Ons 6/11 kl. 10-11)
Hur kan man som forskare förhålla sig till kraven på att forskningsresultat ska tillgängliggöras för alla? Vilka krav ställer arbetsgivare och finansiärer? Hur kan du ta reda på förlagens inställning till Open Access? Extra tillfälle (Mån 11/11, breakfast from 8:45, 9:15 -10:00 seminar + 10-11 workshop): Eat breakfast with us and learn: How I mastered the "Open Access monster" in under an hour? - Or a crash course in OA and how to enhance the dissemination of your research results and increase the number of citations. HT-libaries and the Social Science Faculty Library welcomes you to a breakfast seminar to learn more about self-archiving and Open Access. We will talk about what OA is about, how it works within the various faculties and provide practical advice and tips on self-archiving.

After the seminar you have the opportunity to stay at a workshop to immerse yourself; test some tools and ask questions about your specific subject area. The session will be held in English. Where? SOL Library (Centre for Languages and Literature) (room B210)
When? 11/11, breakfast from 8:45, 9:15 -10:00 seminar + 10-11 workshop. Sign up by email to hanna.voogsambib.luse or aron.lindhagenhtbibl.luse by November 8th at the latest. We provide a light breakfast! A warm welcome, greets the workgroup for library research support services at S & HT’s faculties! Hur värderas publikationer enligt olika modeller? (Tis 19/11 kl. 10-11)
I utvärderingar av t.ex. ett lärosätes verksamhet är publikationerna en viktig faktor. Vi presenterar några av de modeller som används för att värdera dem. För samtliga tillfällen ovan gäller:
Lokal:
SOL-bibliotekets datorsal, plan 2.
Tid:
Vi börjar kvart över! Efter presentationerna, utom efter Referenshanterings-system (1) och (2), finns det möjlighet att stanna kvar i datorsalen för eget arbete och diskussion.
Anmälan:
Görs senast 3 dagar före tillfället!
Kontakta: Annakim Eltén, Aron Lindhagen eller din ämnes-bibliotekarie för mer information.
Öppna verkstäder - LUP Student Papers och LUP
Du som behöver hjälp med att registrera din uppsats eller din forskningspublikation, eller har frågor kring publicering, är välkommen till öppen verkstad i SOL-bibliotekets datorsal på plan 2..
  • 2013-12-18 On 10:00 - 11:00
  • 2014-01-14 Ti 10:00 - 11:00
Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2023-01-25