Lagring och datasäkerhet

Forskare vid Lunds universitet erbjuds lagring av data på olika sätt beroende på fakulteternas respektive lösningar. Rådgör med forskningsstödet på biblioteket om du är osäker på var och hur den bäst lagras.

HT:s forskare kan (utöver den vanliga hemkatalogen) beredas tillgång till en projektmapp på en central serverkatalog, där åtkomsten till data är begränsad med lösenord och till de personer som ingår i projektet, se information om forskningsdatalagring på intranätet, samt om de olika lagringslösningarna som erbjuds alla anställda vid Lunds universitet på it.lu.se. Om säker lagring krävs, finns tjänsten LUSEC, som är byggd för att hantera lagring av känsliga forskningsdata, till exempel patientdata. Tjänsten är avgiftsbelagd.

Om data ska bearbetas av många, eller med flera program, behöver den kanske hanteras på särskilt sätt. Se till exempel till att obehöriga inte kommer åt känsliga data eller persondata.

Anställda vid Lunds universitet kan använda olika tjänster för att till exempel möjliggöra delning av dokument med kollegor vid andra fakulteter eller lärosäten, se information om detta på it-webben.lu.se. För data som innehåller personuppgifter eller känsliga uppgifter måste särskilda hänsyn tas.

Information om hantering av persondata och annan känslig data 

Lagring i molntjänster

Information från Sektion IT om vad man får lagra i molntjänster

Elektronisk arkivering

Universitetsarkivets information om hantering och arkivering av elektroniska handlingar

CODEX - samlingen av regler och riktlinjer för forskning

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2024-07-10