Lagring och datasäkerhet

Forskare vid LU erbjuds lagring av data på olika sätt beroende på fakulteternas respektive lösningar. Rådgör med forskningsstödet på biblioteket om du är osäker på var och hur den bäst lagras. På medarbetarwebben finns riktlinjer och råd kring digitalt bevarande. HT:s forskare kan (utöver den vanliga hemkatalogen) beredas tillgång till en projektmapp på en central serverkatalog, där åtkomsten till data är begränsad med lösenord och till de personer som ingår i projektet, se mer information om forskningsdatalagring på intranätet, samt de olika lagringslösningarna som erbjuds alla anställda vid LU. Om säker lagring krävs, finns tjänsten LUSEC, som är byggd för att hantera lagring av känsliga forskningsdata, t ex patientdata. Tjänsten är avgiftsbelagd.

Om data ska bearbetas av många, eller med flera program, behöver den kanske hanteras på särskilt sätt. Se till exempel till så att obehöriga inte kommer åt känsliga data eller persondata.

Anställda vid LU kan använda LU Box för att till exempel möjliggöra delning av dokument med kollegor vid andra fakulteter eller lärosäten. Data som innehåller känsliga uppgifter ska inte delas på detta sätt.

För information om hantering av persondata och annan känslig data, se sidan om Persondata och sekretess

Vägledning för bevarande av elektroniska handlingar vid Lunds universitet

Lagring i molntjänster

Information från LDC om vad man får lagra i molntjänster

CODEX - samlingen av regler och riktlinjer för forskning

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2021-09-17