För prefekter och fakultetsledning

Som prefekt eller motsvarande behöver du känna till några viktiga regler, samt veta om dina egna ansvarsområden vad gäller hantering av forskningsdata.

Vem äger datan?

Forskningsdata tillhör universitetet, i egenskap av myndighet, och inte den enskilda forskaren. Om forskaren samarbetar med andra universitet är det viktigt att slå fast vem som äger vilken data. Är samarbetet internationellt behöver man fastslå vilka nationella lagar som gäller. På Medarbetarwebben beskrivs vilka regler som gäller för forskningshandlingar.

Arkivering

Enligt svensk lag måste forskningsdata arkiveras (RA-FS 1999:1 [PDF, öppnas i nytt fönster]). Prefekt eller motsvarande ansvarar för att denna lag efterlevs. Lunds universitet har ännu ingen gemensam teknisk lösning för e-arkivering, men det finns lokala lösningar som kan användas under tiden.

Mer information om arkivering av forskningsdata

Persondata och känsliga data

Det är prefekten som ansvarar för att se till att hela processen som rör persondata sköts på ett korrekt och lagenligt sätt. 

Information på Medarbetarwebben om chefsansvar rörande personuppgifter och dataskydd

Prefekten ska se till att universitetets personuppgiftsombud underrättas när forskare behandlar personuppgifter samt undertecknar ansökningar om etikprövning. Datasäkerhet är också något som prefekten ansvarar för.

Regler för forskningshandlingar

Information om forskningshandlingar på Medarbetarwebben

Anmälan av personuppgifter

Information om ansvar och anmälan av personuppgifter på Medarbetarwebben.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2022-10-05