Studieplatser & datorsalar

Studieplatser anpassade för både individuellt och grupparbete finns på både Asien-, LUX- och SOL-biblioteket, liksom datorer för sökning i bibliotekskataloger, databaser och på webben. Trådlöst nätverk gör det möjligt att logga in med sin egen dator.

Tysta läsesalar

För dig som vill studera i lugn och ro finns det tysta läsesalar i alla våra tre bibliotek.

Tysta läsesalar på HT-biblioteken

Asienbiblioteket hittar du den tysta läsesalen längst in till höger.

LUX-biblioteket finns två tysta läsesalar, en på mezzaninen, som du når via andra våningen i biblioteket (se karta längst ner på denna sida), och en i källaren. Läsesalen i källaren är helt tyst, vilket innebär att laptop inte får användas.

Det finns tre tysta läsesalar på SOL-biblioteket, en på plan tre och två på plan fyra. En av salarna på plan fyra är helt tyst, vilket innebär att laptop inte får användas, men i övriga är egen dator tillåten.

Datorer och datorsalar

Det finns studentdatorer på olika platser i de tre biblioteken. Endast på SOL-biblioteket hittar du datorsalar som du som är student eller anställd på HT-fakulteterna har tillgång till med ditt LU-kort.

Datorer på HT-biblioteken

Det finns tre studentdatorer i Asienbiblioteket.

LUX-biblioteket finns det två områden med datorer, ett på entréplan inne vid kursböckerna och ett på plan två längst bort vid grupprummen. Det finns även några enstaka datorer utplacerade runt om i biblioteket.

På varje våning i SOL-biblioteket finns ett område med datorer och kopiator. Det finns även två datorsalar, en på andra och en på tredje våningen i biblioteket. De får användas fritt om de inte är bokade för undervisning. Du som studerar eller är anställd vid HT-fakulteterna har tillgång till datorsalarna med ditt LU-kort. Om du har glömt din PIN-kod kan du kolla upp den: 

Kolla upp din PIN-kod

För mer information om hur du använder datorerna och vilken programvara de innehåller se vår sida om studentdatorerna.

Grupprum

Utöver grupprummen ute i LUX- och SOL-husen har du som är student på HT-fakulteterna tillgång till fem grupprum inne i LUX-biblioteket.

Grupprum LUX-biblioteket

Dessa kan bokas via receptionen på LUX enligt följande restriktioner:

  • Rummen ska användas till grupparbete, minst två personer.
  • Det går att boka rummen max. 4 timmar/dag, max. 12 timmar på två veckor och som tidigast två veckor i förväg.
  • Du måste vara student på HT-fakulteterna för att få boka rummen.
  • När rummen är obokade får de användas av alla men studenter som har bokat har företräde.

Se om rummen är bokade

Resursrum

Både på SOL- och LUX-biblioteket finns det ett rum för särskilda ändamål: ett SMDB-rum på SOL samt ett rum med särskild programvara på LUX.

SOL-biblioteket finns det ett rum avsett för att lyssna och titta på audiovisuella medier från Svensk Mediedatabas (SMDB). Rummet går ej att boka, men personer som har lånat skivor från SMDB har företräde. Om ingen SMDB-användare behöver rummet är det fritt att använda för alla.

LUX-biblioteket finns det ett resursrum med dator som ej går att boka för ordinarie studenter. Endast bibliotekarier kan boka det för studenter som har behov av den specifika programvaran på datorn.

För att få boka rummet på LUX så gäller följande:

  • Du ska ha behov av den specifika programvaran eller utrustningen som finns i rummet för att få boka.
  • Varje student får boka resursrummet max. fyra timmar per dag och totalt 12 timmar per vecka. 
  • När rummet är obokat får det användas av alla men studenter som har bokat har företräde.

Kartor

Trådlöst nätverk

Guider till hur du kommer åt LU:s trådlösa nätverk eduroam via din dator, surfplatta eller telefon.

Lösenordsportalen

Har du glömt lösenordet till din LUCAT eller ditt Studentkonto? Här kan du ordna ett nytt.

Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2024-03-07