lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Hämta och återlämna

När det står i LUBcat att boken eller tidskriften finns på SOL-, LUX- eller Asienbiblioteket, är tillgänglig och inte är placerad i magasin, kan du hämta den själv på hyllan. Läs om våra hylluppställningar här.

Hämta boken på annat bibliotek inom Lunds universitet

Du kan i de flesta fall beställa en bok till valfritt bibliotek inom Lunds universitet. Du beställer boken i LUBcat. Vissa begränsningar finns, kontakta oss gärna om du har frågor kring detta.

Beställa fram från magasin

Om det står i LUBcat att boken eller tidskriften är placerad i något av våra magasin måste den beställas fram via LUBcat. Ett e-postmeddelande skickas när materialet finns att hämta.

Beställer du en tidskrift från vårt magasin på SOL finns den att hämta i informationsdisken på SOL-biblioteket nästa vardag kl. 12. Beställer du en tidskrift på Asienbiblioteket så får du ett meddelande när den finns att hämta i biblioteket. Tidskrifter skickas inte till andra bibliotek och kan endast läsas på plats i biblioteket.

Återlämna böcker

Du kan återlämna böcker i våra informationsdiskar under bibliotekens öppettider. Vid ingången till LUX-biblioteket finns även en lucka där böcker kan lämnas igen när biblioteket är stängt, men endast när LUX-byggnaden är öppen. Även utanför Asienbiblioteket finns det en återlämningslåda där böcker kan lämnas när huset är öppet.

Närmaste bokinkast som alltid är tillgängligt finns på Universitetsbibliotekets västra gavel.

Böcker som läggs i bokinkast eller återlämningslådor återlämnas i systemet följande arbetsdag. Kursböcker som då är försenade genererar förseningsavgift.

Böcker, lånade på något av biblioteken vid Lunds universitet, kan återlämnas på samtliga LU:s bibliotek. För att se övriga bibliotek inom Lund universitets och deras öppettider se här.