Artiklar och tidskrifter

Vi har tidskrifter i både elektronisk och tryckt form som du hittar via katalogerna LUBcat och LUBsearch. Kontakta oss om du behöver hjälp med att söka artiklar och tidskrifter eller har frågor om HT-bibliotekens prenumerationer. Du kan kontakta din ämnesbibliotekarie om du behöver hjälp med att hitta tidskrifter inom ditt ämnesområde. Titta gärna i våra ämnesguider för tips om tidskrifter som är relevanta för just ditt ämne.

Tidskrifter på HT-biblioteken

På biblioteket och via våra söksystem har studenter och anställda vid Lunds universitet tillgång till ett stort utbud av tidskrifter i tryckt och elektroniskt format.

Hitta tidskrifter

På LUX- och SOL-biblioteket finns de tre största dagstidningarna (DN, SvD och Sydsvenskan) tillgängliga att läsa. Vi sparar gamla nummer i ungefär en vecka.

Några utvalda dagstidningar på andra språk finns på SOL-biblioteket. Du hittar dem i tidskriftshyllorna.

Om du vill ha tillgång till andra eller äldre dagstidningar så kan du vända dig till UB. Vissa dagstidningar kan också läsas elektroniskt via databasen Retriever Research.

Söktjänsten Svenska tidningar är en öppen resurs, fri att söka i:

Sök i Svenska tidningar

Material som är äldre än 110 år är fritt tillgängligt, men nyare utgivning skyddas av upphovsrätt. På LUX-biblioteket finns ett särskilt rum med en dator där du även kommer åt artiklar som är nyare än 110 år. Rummet bokas i lånedisken; vänd dig gärna till oss digitalt via telefon/mail för att boka. För att boka gäller nedan:

  • Rummet kan bokas av HT-anknutna forskare och studenter.
  • Varje forskare/student får boka dagstidningsrummet max tre timmar per dag och totalt 9 timmar per vecka.
  • När rummet är obokat kan det användas av alla, men forskare och studenter som har bokat har företräde.
  • Rummet får bokas max två veckor i förväg.

På Asien-, SOL- och LUX-biblioteken finns en rad olika vetenskapliga tidskrifter i tryckt format. Dessa hittar du i respektive biblioteks tidskriftsavdelning och du får läsa i och kopiera ur dem på plats i biblioteket.

Utöver de vetenskapliga tidskrifterna har vi även mer populärvetenskapliga tidskrifter och på SOL finns dessutom nyhets- och nöjestidskrifter på språken som det undervisas på där.

Lista över tryckta tidskrifter via ämne

Allmänna humanistiska tidskrifter

Filosofi

Historia, arkeologi och etnologi

Kommunikation och medier

Konstnärliga vetenskaper

Kultur- och informationsvetenskaper

Litteraturvetenskap

Områdeskunskap och mänskliga rättigheter

Religion

Språkvetenskap

LUBsearch kan du söka bland våra elektroniska tidskrifter på artikelnivå. Genom inloggning med LUCAT eller studentkonto kommer du även åt materialet hemifrån. 

Genom ePublications i LUBsearch hittar du elektroniska tidskrifter via titel och får med direktlänkar till åtkomst av materialet. 

Via Lubito kan forskare och studenter vid Lunds universitet kostnadsfritt beställa artiklar som är publicerade i icke-svenska vetenskapliga tidskrifter som universitetsbiblioteket har i tryck (om de inte är tillgängliga elektroniskt via LUBsearch). Artikeln levereras i form av pdf till angiven e-postadress.

Om du inte hittar den artikel du söker, kan det gå att beställa den som fjärrlån. Eller kontakta oss så hjälper vi dig gärna.

Kontakt

LUX-biblioteket

Per Carleheden 

Asien- & SOL-biblioteket

Sofie Eriksen

Open journals vid Lunds universitet

En plattform för vetenskapliga open access-tidskrifter publicerade vid Lunds universitet.
Sidansvarig: webbadminhtbibl.luse | 2024-05-30