lu.se

HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Artiklar och tidskrifter

Vi har tidskrifter i både elektronisk och tryckt form som du hittar via katalogerna LUBcat och LUBsearch. Kontakta oss om du behöver hjälp med att hitta artiklar eller tidskrifter inom ditt ämnesområde.

Tidskrifter på HT-biblioteken

På biblioteket och via våra söksystem har studenter och anställda vid Lunds universitet tillgång till ett enormt utbud av tidskrifter i tryckt och elektroniskt format.

Hitta tidskrifter

Dagstidningar

På LUX- och SOL-biblioteket finns de tre största dagstidningarna (DN, SvD och Sydsvenskan) tillgängliga att läsa. Vi sparar gamla nummer i ungefär en vecka.

Några utvalda dagstidningar på andra språk finns på SOL-biblioteket. Du hittar dem i tidskriftshyllorna.

Om du vill ha tillgång till andra eller äldre dagstidningar så kan du vända dig till UB. Vissa dagstidningar kan också läsas elektroniskt via databasen Retriever Research.

Lista över tryckta tidskrifter på HT-biblioteken

På Asien-, SOL- och LUX-biblioteken finns en rad olika vetenskapliga tidskrifter i tryckt format. Dessa hittar du i respektive biblioteks tidskriftsavdelning och du får läsa i och kopiera ur dem på plats i biblioteket.

Utöver de vetenskapliga tidskrifterna har vi även mer populärvetenskapliga tidskrifter och på SOL finns dessutom nyhets- och nöjestidskrifter på språken som det undervisas på där.

Lista över tryckta tidskrifter via ämne

Allmänna humanistiska tidskrifter

Filosofi

Historia, arkeologi och etnologi

Kommunikation och medier

Konstnärliga vetenskaper

Kultur- och informationsvetenskaper

Litteraturvetenskap

Områdeskunskap och mänskliga rättigheter

Religion

Språkvetenskap

Elektroniska artiklar och tidskrifter

LUBsearch kan du söka bland våra elektroniska tidskrifter på artikelnivå. Genom inloggning med LUCAT eller studentkonto kommer du även åt materialet hemifrån. 

Genom ePublications i LUBsearch hittar du elektroniska tidskrifter via titel och får med direktlänkar till åtkomst av materialet. Titta gärna i våra ämnesguider för tips om tidskrifter som är relevanta för just ditt ämne. 

LUBITO

Via LUBITO kan forskare och studenter vid Lunds universitet kostnadsfritt beställa artiklar som är publicerade i icke-svenska vetenskapliga tidskrifter som universitetsbiblioteket har i tryck (om de inte är tillgängliga elektroniskt via LUBsearch). Dagen efter levereras artikeln i form av pdf.

Hittar du inte det du söker?

Om du inte hittar den artikel du söker, kan det gå att beställa den som fjärrlån. Eller kontakta oss så hjälper vi dig gärna.

Kontakt

LUX-biblioteket

Rayeheh Hamedani

E-post: rayeheh.hamedanihtbibl.luse
Telefon: 046–222 32 31, 046–222 93 08

Asien- & SOL-biblioteket

Cathrin Viltefjäll

E-post: cathrin.viltefjallhtbibl.luse
Telefon: 046–222 93 08, 046–222 32 15